Külalised Shangai Ülikoolist

Kolmapäeval, 15.aprillil kell 16.15 Van.46-327 geograafia osakonna doktorantide seminaris esineb Prof. Wan Wanggen, Shangai University Smart City Institute, ”Smart City – research and studies in China”.

Prof. Wan Wanggen on Shanghai Ülikooli Smart City Instituudi direktor ja ülikooli prorektor. 15-16.04 külastab Shanghai Ülikooli delegatsioon TÜ inimgeograafia õppetooli, arutatakse ühiseid uurimisprojekte ja tudengite vahetust.
“Targa linna” kontseptsioon on kogu maailmas kiiresti arenev uurimisvaldkond. See tähendab linnade elukvaliteedi tõstmist integreeritud linnaplaneerimise, uute tehnoloogiate  ja linnakorralduslike lahenduste kaudu. TÜ geograafia osakonna ja Shanghai ülikooli ühistööna toimub targa linna sensortehnoloogiate arendamine.

http://novaator.err.ee/v/yhiskond/c9dc75aa-06af-40b4-8f31-e511de0fb80e

20150415_162007 20150415_161638 20150415_160130 20150415_145431 20150415_142022_001 20150415_141936 20150415_141924 20150415_141901 ^09EA82DBC303ADC13165BB5D6024A26D24C461FC57DE5B919A^pimgpsh_fullsize_distr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial