Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304.

UUS ARTIKKEL

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304. http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1361920916308653

Ärireiside maht on kogu maailmas tõusmas ning selle taga on teadmismahukad ja usalduspõhised globaliseeruvad äriprotsessid. Mobiilsuslabor uurib, mis määrab ärireiside vajaduse ja IKT vahendite kasutuse teadmismahuka teenusmajanduse erinevates faasides. Seejuures küsime, kuidas on erinevad ärisuhtluse eesmärgid seotud tekkiva keskkonnakoormusega ja milliseid reise on võimalik asendada virtuaalsete suhtluskanalitega. Reaalse reisimahu ja selle tähenduse seostamiseks kasutame aktiivse mobiilpositsioneerimise meetodit koos fookusgrupi ja individuaalsete intervjuudega.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial