Uuringukutse tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimestele

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor viib koostöös Positium OÜ-ga läbi uuringu “Tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste elukohtade ja ruumikasutuse analüüsimine mobiilpositsioneerimise andmetega” , mis käsitleb tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste liikumismustreid.

Oled väga oodatud uuringusse osalema, kui

oled Elisa Eesti AS või Telia Eesti AS klient ja
vastad mõnele järgnevatest kriteeriumitest:


• Sul on mitu elukohta, kus regulaarselt ööbid.
• Sul on kindla spetsiifilise rütmiga muutuv elukoht.
• Sul on tööpäevadel ja nädalavahetusel erinev elukoht.
• Sul on üks elukoht.
• Sul on kindla spetsiifilise rütmiga muutuv päevane peamine tegevuskoht (nt töökoht).
• Töötad öösel (töökohas).
• Sul on tavapärasest erinev, graafiku alusel seatud tööaeg.
• Viibid päevasel ajal peamiselt oma elukohas.
• Liigud töö tõttu päeva jooksul väga palju ringi.
• Sul on igapäevaselt mitu regulaarset elukohavälist tegevuskohta.

Uuringu raames analüüsitakse uuringus osalejate 12 kuu kõnetoimingute asukoha andmeid (kõnetoimingute, sõnumite ja mobiilse andmeside kasutamise aeg ning toimumise asukoht mobiilimasti täpsusega). Kõnede sisu ei edastata. Uuringus osalejal tuleb täita ka lühike ankeet.

Täpsem info: http://mobilitylab.ut.ee/et/koostoo/uuringud/tavaparasest-erineva-liikumiskaitumisega-inimeste-uuring/

Kui soovid uuringus osaleda, arvad, et Sinu laps või tuttav sobiks uuringusse või Sul on uuringu kohta täpsustavaid küsimusi, siis võta ühendust Mobiilsusuuringute laboriga aadressil mobilitylab@ut.ee või telefonil +372 53058887.

NB! Uuringus osalejaid otsime, kuni vajalik hulk inimesi on koos. Ole kiire!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial