TÜ geograafia audoktoriks nimetati Genti Ülikooli professor Frank Witlox

Laupäeval, 1. detsembril promoveeriti rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel neli audoktorit. Nende seas ka TÜ geograafia osakonna külalisprofessor ja mobiilsusuuringute labori rahvusvaheline juht Frank Witlox Genti Ülikoolist.

Selleks, et tunnustada professor Frank Witloxi akadeemilisi saavutusi, kõrgetasemelist teadustööd ja pikaajalist tulemuslikku koostööd Tartu Ülikooli teadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta geograafia audoktoriks.

Frank Witlox on sündinud 8. septembril 1967 Belgias Merksemis. Ta on saanud magistrikraadi nii rakendusökonoomikas (1989) kui ka mereteadustes (1990) Belgias Antwerpeni Ülikoolis, kus ta seejärel alustas tööd teadus- ja õppeassistendina.

Doktorikraadi sai ta 1998. aastal linnaplaneerimises, kui ta kaitses Hollandis Eindhoveni Tehnoloogiaülikoolis Harry Timmermansi juhendamisel doktoritöö teemal „Modelling Site Selection: A Relational Matching Approach Based on Fuzzy Decision Tables“.

2000. aastast töötab Frank Witlox Belgias Genti Ülikooli geograafia osakonnas, kus ta on alates 2008. aastast majandusgeograafia professor. Ta õpetab bakalaureuseõppe tasemel transpordi- ja majandusgeograafiat ning ruumilise modelleerimise tehnikat, lisaks magistriõppe tasemel linnalist liikumiskeskkonda ja logistikat. Tema õpetatavate ainete hulgas on veel äriühingute geograafia ning transpordiökonoomika ja -poliitika.

Ta juhib koos Ben Derudderiga Genti Ülikooli geograafia osakonna sotsiaal- ja majandusgeograafia uurimisrühma. Rühma teadlased on keskendunud kolmele uurimisvaldkonnale: 1) transport ja mobiilsus, 2) linnageograafia ning 3) territoriaalne haldusjaotus ja ruumiline planeerimine.

Frank Witlox on alates 2013. aastast Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna geograafia osakonnas külalisprofessor. Ta õpetab linnasüsteemide majandusgeograafiat, teeb koostööd mobiilsusuuringute labori teadlastega ja on selle töörühma rahvusvaheline juht. Peale selle on ta rahvusvahelise „Mobile Tartu“ konverentsi üks peakorraldaja pärast professor Rein Ahase lahkumist meie hulgast .

Alates 2017. aasta aprillist on Frank Witlox määratud külalisprofessor ja kõrgema taseme välisekspert Hiinas Nanjingi Aeronautika ja Astronautika Ülikooli tsiviillennunduse kolledžis. Samas provintsis valiti ta 2018. aasta septembris „100 talendi programmi“ laureaadiks.

Ta on olnud osalise tööajaga õppejõud Belgias Hasselti Ülikoolis, Antwerpeni Ülikoolis ning selle transpordi ja merenduse juhtimise instituudis, Leuveni Ülikooli Kortrijki õppekeskuses, samuti külalislektor Rootsis Lundi Ülikooli Helsingborgi õppekeskuses ja Hiinas Chongqingi Ülikoolis.

Frank Witloxi uurimuste keskmes on reisikäitumise analüüs ja modelleerimine, reisimine ja maakasutus, jätkusuutliku mobiilsuse küsimused, ärireisid, piiriülene liikumine, õhutransport ja majandus, linnalogistika, targad linnad, üleilmsed toormeahelad, üleilmastumine ja üleilmne linnastumine, polütsentriline linnaareng ning ettevõtete asukoha analüüs. Ta on neil teemadel avaldanud arvukalt artikleid: 198 WoS-publikatsiooni, h-indeks 34 ja 3601 tsitaati; 941 GS-publikatsiooni, h-indeks 52; 9652 GS-tsitaati (november 2018).

Lähtudes Kongi ja Qiani (2017) uuringust linnauuringute teemal kirjutatud teadusartiklite produktiivsuse ja tsiteeritavuse kohta oli Frank Witlox aastail 1990–2010 maailma 50 produktiivseima geograafia- ja linnauuringute teemadel kirjutava autori loendis 15. kohal ning 50 tsiteerituima samadel teemadel kirjutava autori loendis 36. kohal.

Ta on olnud 19 kaitstud doktoriväitekirja (kaas)juhendaja ning teda on kutsutud rohkem kui 75 korral doktorieksami komisjoni liikmeks Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Taani ja Eesti ülikoolidesse.

Frank Witlox on alates 2007. aastast üleilmastumise ja maailma linnade uurimisvõrgustiku asedirektor. Alates 2010. aastast on ta Genti Ülikooli loodusteaduste doktorikooli direktor, vastutades doktorikraadi rahvusvahelise ja sotsiaalse väärtuse suurendamise eest. Tema eesmärk on tõhustada doktorantidele antavat toetust ja aidata kaasa doktoriõppe kvaliteedikultuuri tugevdamisele.

Ta on ka Beneluxi Maade Ülikoolidevahelise Transpordiökonomistide Liidu, Genti Ülikooli jätkusuutliku mobiilsuse instituudi ja Belgia Transpordikorraldajate Instituudi esimees.

Alates 2016. aastast on Frank Witlox maailma juhtiva erialadeülese, transpordi, reisimise ja mobiilsuse geograafilistele mõõtmetele keskendunud teadusajakirja Journal of Transport Geography peatoimetaja. Lisaks on ta ajakirja Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie kaastoimetaja ning järgmiste Web of Science’is kajastatud ajakirjade toimetuskolleegiumi liige: European Journal of Transport and Infrastructure Research, Journal of Urban Technology, Transport Reviews, Sustainability ja Applied Mobilities.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial