Tippteadlased kogunevad sel nädalal Tartus, et arutada geograafiliste suurandmete rakendamist ühiskonna nähtuste planeerimisel

27.-29. juunil toimub Tartus juba kuuendat korda mobiilsusuuringute konverents „Mobile Tartu 2018”, mis toob kokku üle 70 teadlase 24 riigist. Suurandmete ja asukohainfo roll tänapäeva ühiskonnas on muutunud üha olulisemaks. Uued andmeallikad võimaldavad saada täiendavat informatsiooni inimeste käitumise ja linnade toimimise kohta ning aitavad juurutada tarku lahendusi inimeste liikumise ja ühiskonnaprotsesside korraldamisel. Tartu ülikooli geograafia osakonna korraldatud konverentsil arutatakse mobiiltelefonipõhiste ja sotsiaalmeedia andmete kasutamisega seonduvaid teoreetilisi ja metodoloogilisi aspekte.

„Mobile Tartu 2018“ konverents keskendub mobiilsusandmete rakendamisele statistikas, targa linna ja transpordi arendamisel ning inimeste mobiilsuse uurimisel. Konverentsi käigus toimuvad ka välieksperimendid nutitelefoni GPS ja sotsiaalmeedia andmestike rakendamiseks. Mobiiltelefonid ja asukohainfo on väga olulised erinevate teenuste välja arendamisel. Üha enam omavalitsusi ja ettevõtteid integreerib enda taristusse nutikaid lahendusi ja kasutab andmepõhiseid otsustussüsteeme.

Konverentsi korraldustoimkonna juht, Tartu ülikooli geograafia osakonna teadur Siiri Silm toob välja mobiiltelefonidele tugineva andmekogumise olulisuse: „Inimesed muutuvad üha liikuvamaks, kuid statistikat suureneva mobiilsuse kohta väga palju ei ole. Siinkohal muutuvad oluliseks just uued andmekogumise võimalused nagu mobiilpositsioneerimine, nutitelefonipõhised GPS andmed ja asukohainfoga sotsiaalmeedia andmestikud, mis võimaldavad uurida täpsemalt inimeste liikumist ajas ja ruumis näiteks linnaregioonides toimuvat pendelrännet või piiriülest rännet.“

Interdistsiplinaarsel arutelul osalevad geograafid, sotsiaalteadlased ja arvutiteadlased. Konverentsi peaesinejad on professor Márton Karsai ENS Lyon ülikoolist, Matthew Zook Kentucky Ülikoolist ja Fabio Ricciato Eurostatist.

Konverents on hea võimalus tihendada ja luua uusi sidemeid mobiilsusandmetega tegelevate tippteadlastega üle maailma. Selle võimaluse lõi inimgeograafia professor Rein Ahas, kes käesoleva aasta alguses meie hulgast ootamatult lahkus. Professor Ahas pani aluse suurandmete põhistele mobiilsusuuringutele Tartu Ülikoolis ning konverentsi korraldamisega lõi ta erilise mobiilsusuurijate kogukonna, kes üle aasta Tartus kohtub. Meenutades Rein Ahast tema enda sõnadega: „Eks suured asjad hakkavad ikkagi peale suhetest, ja suhete loomine on kaasaja avatud maailmas kõige tasuvam investeering.“ (Maaleht, 08.07.2017, http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/hargmaisuse-geograafia-kellel-on-voodi-mitmes-riigis?id=78460627).

„Mobile Tartu 2018“ konverentsi toetavad Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA), Positium LBS, Smart City Lab ja Eesti Biokeskus. Mobiilsuse, transpordi ja targa linna sessioonide korraldamisel osalevad Euroopa kommunikatsioonide ja transpordiuuringute koostöövõrgustik NECTAR ja EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 rahastatud (toetuslepinguga nr 691883) SmartEnCity projekt. Konverentsi jooksul toimuvaid uurimiseksperimente aitavad läbi viia Positium LBS ja Helsingi Ülikooli Digital Geography Lab.

Lisainfo: Siiri Silm, geograafia osakonna teadur, tel: 5211646, e-post: siiri.silm@ut.ee

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial