Raportid

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. Tellija Eesti Koostöö Kogu SA. 2020.

Potentsials of Big Data for Integrated Terriorrial Policy Development in The European Growth Corridors (BIGDATA). Targeted Analysis. Final Main Report. Conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. 2019.

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul. Tellija Eesti Koostöö Kogu SA. 2017.

Regionaalse pendelrände kordusuuring. Tellija Regionaalministri valitsusala. 2013.

Helsinki and Tallinn on the Move. Final report of H-TTransplan project. 2012.

Spatial Mobility between Tallinn and Helsinki in Mobile Positioning Datasets. Statistical overview. Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios. Tellija Central Baltic INERREG IV A Cross-Boarder Co-operation Programme. 2012.

Eesti piirkondlik areng 2011. Tellija Eesti Statistikaamet. 2011.

Muutused nõukogudeaegsetes suvilapiirkondades, nende kujunemine uuselamurajoonideks ja roll eeslinnastumises Tallinna ja Tartu linnaregioonides. Uuringu tulemuste lühikokkuvõte. Tarkade otsuste fondi alameetme „Valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine“ raames rahastatud uurimisprojekt. 2011.

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501). Avalike puhkealade uuring. Tellija Pärnumaa Omavalituste Liit. 2010.

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501). Transpordiuuring. Tellija Pärnumaa Omavalituste Liit. 2010.

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501). Valglinnastumise uuring. Tellija Pärnumaa Omavalituste Liit. 2010.

Regionaalne pendelrändeuuring. Lõpparuanne. Tellija Siseministeerium. 2010.

Raplamaa kui eluruum. Tellija BDA Consulting OÜ. 2009.

Rakvere linnaregioon ja seosed teiste piirkondadega. Tellija Rakvere linnavalitsus. 2009.

Tallinna keskuse ja sadamaala inimeste paiknemise ja liikumise uuring: Maalt merele. Tellija Urban Mark OÜ. 2008.

Motospordiürituste külastajate mõju uuring Sõmerpalu motokeskuse rajamise hindamiseks. Tellija Funding OÜ. 2008.

Tartu külastatavuse uuring mobiilpositsioneerimise andmetel: välisturistid 2005-2007 ja siseturistid 2007. Tellija Tartu Linnavalitsus. 2008.

Raudtee ülesõitu kasutavate sõidu iseloomu ja liikumise lähte- ning sihtkohtade uuring mobiilpositsioneerimise abil. Tellija AS Teede Tehnokeskus. 2008.

Välisturistid Tallinnas 1.jaanuar-31.detsember 2006. Tellija Tallinna Ettevõtlusamet (turismiosakond). 2007.

Harku valla uusasumid ja elanike ajalis-ruumiline käitumine. Tellija Harku vald. 2007.

Valglinnastumine Kuressaare linnaregioonis. Tellija Kaarma vallavalitsus. 2007.

Valglinnastumine ja sellest lähtuvad mõjud Kuressaare linnaregioonis: esmane analüüs ja ettepanekud planeerijatele. Tellija Kaarma vallavalitsus. 2007.

E263 Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo liiklusuuring mobiilpositsioneerimise abil. Tellija Ramboll Eesti AS. 2007.

Saku valla suvilate kasutuse uuring. Tellija Saku vallavalitsus. 2007.

Linnaregiooni mõjuala analüüs passiivse mobiilpositsioneerimise andmetega. Tellija Tartu Ülikool. 2007.

Välisturistid Ida-Viru, Tartu ja Valga maakonnas 1.aprill 2004 – 31.detsember 2006. Tellija SA Lõuna-Eesti Turism. 2007.

Tallinna jaümbritsevate omavalitsuste koostöövõimalused ja perspektiivid valglinnastumise kontekstis. Tellija Tallinna linnakantselei. 2007.

Valglinnastumine ja sellest lähtuvad mõjud Kuressaare linnaregioonis: esmane analüüs ja ettepanekud planeerijatele. Tellija Kaarma vallavalitsus. 2007.

Tallinna loomemajanduse andmebaasi esmane ülevaade: loomemajandussektori struktuur, mahud ja ruumiline paiknemine. 2006.

Tallinna rohealade külastatavuse ja külastajate hinnangud. Teemaplaneeringu „Tallinna rohealad“ taustauuring. 2006.

Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs. Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet. 2006.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial