Kaitstud magistritööd

Pukk, S. 2019. Unmasking oscillation from mobile positioning data. Juhendaja: Anto Aasa, Erki Saluveer. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Külvik, M. K. 2019. Kes kellega käib ehk sotsiaalsete suhete dünaamika analüüs liikumisandmete põhjal. Juhendaja: Anto Aasa. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Paršova, D. 2019. Mobility patterns in university campuses: an example of the University of Tartu. Juhendajad: Age Poom, Pilleriine Kamenjuk. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Pipar, T. 2018Mobiilpositsioneerimise andmete ajalise jaotuse mõju mobiilsuse parameetritele. Juhendaja: Anto Aasa. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Kesküla, K. 2017. Asukoha ja lojaalsuse mõju ostukoha valikule: Veeriku Selveri juhtumiuuring. Juhendaja: Veronika Mooses. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Sink, G. 2017. Piirikaubanduse tuvastamine Eesti-Läti piiril mobiilpositsioneerimise andmetel eestlaste ja soomlaste näitel. Juhendaja: Anto Aasa. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Allik, A. 2016. Eestist väljuva turismi sesoonsus. Juhendaja: Anto Aasa. Tartu Ülikool, loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond.
Raun, J. 2015. Distinguishing Tourism Destinations Using Mobile Phone Data. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Mooses, V. 2014Ethnic segregation in out-of-home non-employment activity locations during public and national holidays: a study with mobile phone data. Juhendajad: Rein Ahas, Siiri Silm; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Puura, A. 2014. Sotsiaalse võrgustiku mõju inimese ruumikasutusele: uuring mobiiltelefonide kõnetoimingute andmetel. Juhendajad: Rein Ahas, Siiri Silm; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Vent, K. 2014. Inimese tegevuskohtade leidmine nutitelefonpõhiste käitumisandmestike alusel. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Kamenjuk, P. 2013. Elukohavahetusest tingitud igapäevaste tegevusruumide suuruse muutused mobiilpositsioneerimise andmetel. Juhendaja: Anto Aasa; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Müürisepp, K. 2013. Tegevusruumipõhine etniline segregatsioon Tallinna eesti- ja venekeelse elanikkonna näitel. Juhendajad: Rein Ahas, Olle Järv; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Altin, L. 2012. Tartu Lennujaama geograafilise mõju hindamine. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Lehtonen, T. 2011. Eestit külastavate välisturistide sihtkohas liikumise keerukus. Juhendajad: Rein Ahas, Anto Aasa; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Murov, L. 2011. Passiivse mobiilpositsioneerimise andmete ruumiline interpoleerimine punktmustrite mudeli meetodil. Juhendajad: Erki Saluveer, Margus Tiru; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Nilbe, K. 2011. Turismiürituste tagamaad ja nende ulatust mõjutavad tegurid Eesti turismiürituste näitel. Juhendajad: Rein Ahas, Siiri Silm; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Tiiman, N. 2011. Teise kodu külastamise ajastus eesti mobiiltelefoni kasutajate uuringu põhjal. Juhendajad: Rein Ahas, Siiri Silm; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Poom, A. 2010. Eesti gümnaasiumiõpilaste ökoloogiline jalajälg : magistritöö maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Sepp, E. 2010. Eesti elanike vaba aja ruumikasutuse seosed igapäevaste tegevusruumidega jõuluõhtu näitel : magistritöö inimgeograafias. Juhendajad: Rein Ahas, Anto Aasa; Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond
Tiru, M. 2007. Veebipõhine interaktiivne 3D rakendus ruudustikupõhiseks nähtuste animeerimiseks : magistritöö geoinformaatikas ja kartograafias. Juhendajad: Raivo Aunap, Anto Aasa; Tartu Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskond, geograafia instituut
Albre, N. 2006. Nõukogudeaja (1944-1991) jäljed Eesti külas: kortermajade leviku ja asustatuse analüüs: magistritöö inimgeograafia erialal. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskond, geograafia instituut
Silm, S. 2005. Tallinna linnaruumi funktsioonide ruumiline ja ajaline jaotus kesklinnas: vanalinna ja südalinna võrdlus: magistritöö inimgeograafias. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, geograafia instituut
Hain, H. 2004. Social, ecological and economic impacts of forest certification: case study of FSC certified Estonian State Forest Management Center: m.sc. thesis. Supervisor: Rein Ahas; University of Tartu, faculty of biology and geography, institute of geography
Palm, V. 2003. Ihtüofenoloogiliste faaside seosed sesoonsete hüdroloogiliste muutustega veekogudes: magistritöö loodusgeograafias. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, geograafia instituut
Aasa, A. 2002. Tendentsid Kesk- ja Ida-Euroopa taimefenoloogilistes kalendrites: magistritöö. Juhendaja: Rein Ahas; Tartu Ülikool, geograafia instituut
Pae, T. 2002. Eesti kalmistute kujunemine ja paiknemise seaduspärasused: magistritöö. Juhendajad: Rein Ahas, Erki Tammiksaar; Tartu Ülikool, geograafia instituut
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial