Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location?


Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/799

Kuidas mõjutab elukoha asukoht meie tarbimisvalikuid ja keskkonnakoormust? Artikkel kajastab Eesti leibkondade liikumise-, energiakasutuse ja kaupade-teenuste tarbimise süsinikukoormust sõltuvalt leibkonna elukohast ja sotsiaal-majanduslikust taustast. Kauguse summutav mõju toimib eriti hästi vaba aja teenuste ja kaupade puhul – mida väiksemas asumis ja kaugemal suurest keskusest elad, seda säästlikumalt (sõltumata sissetulekust) saad hakkama.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial