Otsime oma töörühma analüütik-juristi

Tartu Ülikool võtab geograafia osakonda osalise koormusega tööle

ANALÜÜTIK-JURISTI,

kelle ülesanneteks on Eesti teadustaristu teekaardi objekti „Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium“ (IMO) juriidilise keskkonna arendamine, täpsemalt:

 • IMO kasutusreeglite arendamine;
 • andmekaitse ja andmearenduse juriidilised analüüsid ja tingimused;
 • isikuandmete kaitse protsesside ja süsteemide turvalisuse defineerimine;
 • andmete haldamise ja kasutamise juriidilise keskkonna arendamine;
 • andmete omandiküsimuste lahendamine;
 • andmetarnijate ärisaladuste küsimuste lahendamine;
 • isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavuse tagamine.

Sobival kandidaadil on:

 • huvi IT-õiguse valdkonna ja selle viimaste arengute vastu;
 • akadeemiline juriidiline kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad, võib olla ka omandamisel);
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles;
 • info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
 • analüüsi- ja algatusvõime.

Kasuks tuleb varasem kogemus IT-õiguse ja andmekaitse valdkonnas ning kokkupuude andmete, sh suurandmete juriidiliste küsimustega.

Pakume huvitavat tööd Eesti teadustaristu teekaardi objekti arendamisel. Töö raames puutud kokku erinevate andmetega seonduvate juriidiliste küsimustega. Töökorraldus on paindlik.

Koormus: vastavalt kokkuleppele 0,3 – 0,5 kohta.

Tööle asumise aeg: alates 17. september 2018.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos varasemate tööülesannete loetelu ning palgasooviga hiljemalt 23. augustil 2018 e-postiga aadressil personal@ut.ee.

Lisainfo: Pilleriine Kamenjuk, inimgeograafia nooremteadur (pilleriine.kamenjuk@ut.ee).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial