Mobiilsusuuringute labor võtab tööle projektijuhi.

Tartu Ülikool otsib geograafia osakonna mobiilsusuuringute laborisse (http://mobilitylab.ut.ee/) projektijuhti, kelle ülesandeks on ingliskeelsete dokumentide (EL direktiivid, intervjuud ametnikega, teadusartiklid jm) põhjal sisulise raporti koostamine inglise keeles ning selle läbiarutamine ja kooskõlastamine rahvusvahelise projekti partneritega. Töö sisuks on mobiiltelefonide kasutust reguleerivate reeglite ja tehniliste iseärasuste ülevaade EL riikides. Töö esimene etapp kestab kuni 30.05.2014.
Kandidaadilt ootame head keele- ja suhtlemisoskust, sh väga head inglise keele oskust, tähtaegadest kinnipidamise oskust, tehnilist taipu ja võimekust teha erinevate dokumentide põhjal sisulist analüüsi.
Pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööreise ja konkurentsivõimelist palka.
CV, varasema töökogemuse kirjeldus ja motivatsioonikiri, milles on märgitud ka palgasoov, ning varem koostatud teadustöö või projektiaruande näidised palume saata 10. oktoobriks 2013. a aadressile ingrid.grigorjeva@ut.ee.
Lisainfo:  Ingrid Grigorjeva, ingrid.grigorjeva@ut.ee, tel 554 6092.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial