Tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste uuring

UURING ON LÕPPENUD!

Kutse uuringusse  “Tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste elukohtade ja ruumikasutuse analüüsimine mobiilpositsioneerimise andmetega”

Mobiilsusuuringute labor viib läbi uuringu, mis käsitleb tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste ruumilist mobiilsust.

Uurimistöö eesmärk on mitmete ruumilise mobiilsuse uuringute aluseks oleva ankurpunktide ehk regulaarsete tegevuskohtade leidmise mudeli headuse hindamine ja täiustamine, lähtudes tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste tegevuskohtade (elukoht, töökoht jne) paiknemisest ja ruumikasutusest. Uuringu raames analüüsitakse uuringus osalejate viimase 12 kuu kõnetoimingute asukoha andmeid (kõnetoimingute, sõnumite ja mobiilse andmeside kasutamise aeg ning toimumise asukoht mobiilimasti täpsusega; kõnede sisu ei edastata) seoses uuritavate poolt ankeedis määratletud liikujaprofiili ning tegevuskohtade aadressiandmetega. Uuringus osalejatel palutakse anda nõusolek väljavõtte tegemiseks  mobiilsideteenuse pakkuja poolt ning andmete edastamiseks Tartu Ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute laborile ning OÜ-le Positium. Uuringus kasutatakse passiivse mobiilpositsioneerimise asukoha andmeid. Lisaks palutakse täita täiendav ankeet liikujaprofiili ja seotud tegevuskohtade kirjeldamiseks

Uuringusse olete oodatud osalema, kui:

 1. olete Elisa Eesti AS või Telia Eesti AS klient
 2. vastate mõnele järgnevatest kriteeriumitest:
 • Teil on mitu elukohta, kus regulaarselt ööbite.
 • Teil on kindla spetsiifilise rütmiga muutuv elukoht.
 • Teil on tööpäevadel ja nädalavahetusel erinev elukoht.
 • Teil on üks elukoht.
 • Teil on kindla spetsiifilise rütmiga muutuv päevane peamine tegevuskoht (nt töökoht).
 • Töötate öösel (töökohas).
 • Teil on tavapärasest erinev, graafiku alusel seatud tööaeg.
 • Viibite päevasel ajal peamiselt oma elukohas.
 • Liigute töö tõttu päeva jooksul väga palju ringi.
 • Teil on igapäevaselt mitu regulaarset elukohavälist tegevuskohta.

Uuringu kestus: aprill 2019–august 2019.

Soovist uuringus osaleda andke palun teada e-posti aadressil mobilitylab@ut.ee või telefonil +372 53058887 (10:00–16:00). Seejärel saadetakse teile tutvumiseks detailsem uuringu kirjeldus ning (digi)allkirjastamiseks uuringus osalemise nõusoleku vorm.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial