Tallinnas elavate eesti- ja venekeelsete inimeste mobiilsuse ja sotsiaalse võrgustiku uuring

Uuringu „Tallinna eesti- ja venekeelsete inimeste ajalis-ruumilise käitumise ja sotsiaalse võrgustiku seaduspärad ning seda mõjutavad tegurid mobiilpositsioneerimise andmetel“ eesmärk on kaardistada inimeste ajalis-ruumilise käitumise ja sotsiaalse võrgustiku ning telefonikasutuse seaduspärad ning selgitada välja sotsiaal-majanduslike, isiksuse ja teiste tegurite mõju sellele mobiilpositsioneerimise andmete analüüsi alusel.

Uuringusse värvatakse koostöös Norstat Eesti AS-ga 200–300 eesti või vene emakeelega inimest vanuses 25–65 aastat püsielukohaga Tallinnas Kalamaja ja Priisle piirkonnas. Uuringus osalemisega nõustunud inimestega viiakse läbi nutitelefonipõhine uuring 18-kuulisel perioodil alates detsember 2019.a, kaks intervjuud ning palutakse internetis täita isiksusetest. Uuringus osalejatele antakse nutitelefon Samsung Galaxy A40, millesse seadistatakse andmete kogumiseks rakendus MobilityLog. Rakenduse MobilityLog vahendusel kogutakse asukoha, kõnetoimingute, telefonikasutuse ning aja- ja asukohapõhiselt esitatud küsimuste vastusandmeid. Intervjuude kaudu kogutakse teavet uuringus osalejate oluliste tegevuskohtade (elukoht, töökoht, õppeasutus, teine kodu (suvekodu, maakodu), lapsega/lastega seotud kohad, harrastustega seotud kohad, muud regulaarsed kohad), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutuse, võrgustiku, kuuluvustunde ja sotsiaal-demograafilise tausta kohta. Isiksusetestiga küsitakse küsimusi isiksuseomaduste määramiseks.

Uuringut tutvutstav video: https://www.youtube.com/watch?v=swwbRu0UmTc

Uuringus osalemiseks täitke küsimustik: https://norstat.ee/mobilitylog/ee/

Uuring on osa Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatavast projektist “Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial