SmartEnCity

Tartu Ülikool osaleb Tartu targaks linnaks muutmise suurprojektis

TÜ geograafia osakonna Mobiilsusuuringute labor osaleb Euroopa Liidu suurprojektis SmartEnCity, mille üheks oluliseks eesmärgiks on arendada Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkond targaks linnaks. Tegemist on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ „tuletorniprojektiga“, mille tulemused on eeskujuks teistele sarnastele initsiatiividele.

Projekti sisuline väljakutse on suur – olemasoleva hruštšovka planeeringuga linna targaks ja energiatõhusaks ümberehitamine. Varasemalt on maailmas targa linna lahendusi praktiseeritud eelkõige uutele majadele ja uutele linnaosadele, üks terviklahendus on näiteks Songdo linn Lõuna-Koreas. Vana linna ümberehitamine on aga tehnoloogiliselt ja korralduslikult palju keerulisem, sest siin põrkuvad arusaamad ja huvid materjalide, muinsuskaitse, uute tehnoloogiate omaksvõtu, omandi, sotsiaalsete probleemide, logistika ja paljude muude teemadega.

Vanade majade renoveerimise on ette võtnud Hispaanias Baskimaal tegutsev tehnoloogilise innovatsioonikeskus Technalia (http://www.tecnalia.com/en/) eestvedamisel tegutsev konsortsium, kes valiti 52 konsortsiumi taotlusest kolme rahastatu hulka. SmartEnCity projekti partnerlinnadeks on Tartu, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani), Eesti partnerid on veel Tartu Linnavalitsus, AS Eesti Telekom, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Smart City Lab klaster, AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Takso OÜ

Tartus plaanitakse renoveerida 8,2 miljoni euro eest 900 hruštšovka korterit, arendatakse energiasüsteeme ja elektriautode võrgustikku. Tartu Ülikooli geograafia osakonna töörühma ülesanne on arendada välja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajalikud targa linna ärimudelid, tõhustada sensortehnoloogiate rakendusi ja rakendada samm-sammult integreeritud planeerimismudelit.

Projekti ametlik kodulehekülg: http://tarktartu.ee/

Facebook: https://www.facebook.com/tarktartu

Mobiilsuslabori projektimeeskond:

Teadustöö juht: teadur Siiri Silm, siiri.silm@ut.ee

Teadustöö koordinaator: Veronika Mooses, veronika.mooses@ut.ee

SmartEnCity +EU
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial