MARA

MARA (Mobiilsus ja ligipääsetavus maapiirkonnas. Äärealade mobiilsuskontseptsioonide uued käsitlused) projektis tegeletakse äärealade liikuvuse kaardistamise ja uuenduslike ärimudelite väljatöötamisega piirkonna kättesaadavuse ja liikuvusvõimaluste parendamiseks.

Projekt keskendub Läänemere-äärsete riikide maapiirkondi teenindava mere- ja maismaatranspordi lahendustele. Projekti käigus töötab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor välja rahvastiku mobiilsuse seiremonitori (Population Mobility Monitor) ja tegeleb kestlike liikuvuslahenduse mudelite kontseptsiooni loomisega.

Täpsem info on leitav Eesti Teadusinfosüsteemist.

Projekti kodulehekülg: MARA.

Projekti rahastab Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programm INTERREG.

Mobiilsusuuringute labori projektimeeskond:

Vastutav täitja: Age Poom, age.poom@ut.ee

Täitjad:

Siiri Silm, siiri.silm@ut.ee

Anto Aasa, anto.aasa@ut.ee

Janika Raun, janika.raun@ut.ee

Kristiina Paiste, kristiina.paiste@ut.ee


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial