ESPON 2020


Projekti eesmärk on välja arendada üleriigiline inimeste liikuvuse andmebaas, mis koondab andmed eestlaste igapäevaste käikude kohta. Andmeid kogutakse passiivse mobiilpositsioneerimisega, mille abil kaardistatakse põhilised ankurpunktid (kodu, töökoht, vabaaja veetmise kohad jne).

ESPON 2020 piirkondadevahelise koostöö programm teostab regionaalse suunitlusega uuringuid ja analüüse, mis aitavad tõhustada ELi regionaalpoliitikat, parandada teadmisi Euroopa territoriaalsest terviklikkusest ja toetada liikmesriikide planeerimisalast koostööd. Programm toetab ka Euroopa tasandil ruumilise planeerimise ja regionaalarenguga tegelevate teadlaste koostöövõrgustike tekkimist ja arendamist.

Tegevuste ja oodatud tulemuste keskmes on peamiselt rakendusuuringud, sihtanalüüsid, ESPONi andmebaasi ja kaardikogude loomine, teadusasutuste koostöö, kogutud teadmiste põhjal kapitaliseerimine ning nende rakendatavuse leidmine. Samuti toetatakse Euroopa Liidu territoriaalset ühtekuuluvust, tasakaalustatud arengut, koostatakse Euroopa territoriaalsete trendide ja arengute jälgimiseks regionaalseid võrdlushinnanguid, ekspertanalüüse ja tulevikustsenaariume, et investeeringuid ja sekkumist paremini suunata ning tekitada sünergiat erinevate sektorite poliitikate vahel.

Projekt kestab mai 2018 – mai 2019

Koostööpartnerid

  • Turu Ülikool (juhtpartner)
  • Tartu Ülikool

Projekti ametlik kodulehekülg: https://www.espon.eu/applied-research

Teadustöö juht: teadur Anto Aasa, anto.aasa@ut.ee

Teadustöö koordinaator: teadur Siiri Silm, siiri.silm@ut.ee

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial