BuildERS

Eesti teadlased, sealhulgas Mobiilsusuuringute labori uurimisrühm, hakkavad koos rahvusvaheliste partnerite, Päästeameti ja Tartu Ülikooli võrsefirmaga Positium uurima, kuidas parandada elanike toimetulekut hädaolukordades. Eritähelepanu all on ühiskonna kõige haavatavamad rühmad.

Praegusaja maailmas on palju nii inimtekkelisi hädaolukordi – näiteks terroriaktid ja küberrünnakud – kui ka looduslikke hädaolukordi – näiteks metsatulekahjud ja üleujutused. Nendega toimetulekuks on inimesi vaja ette valmistada ja seepärast hakkavad Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased „BuildERSi“ projekti käigus uurima ühiskonna võimet saada ohtudega hakkama ehk kerksust.

Ühiskonna kerksust on eriti oluline uurida nende ühiskonnarühmade puhul, kes on kõige haavatavamad: need on vähemusrühmad, krooniliselt haiged, lastega pered jt. Projekti vältel selgitatakse, kuidas võimestada kogukondi hädaolukorras paremini hakkama saama. Vaatluse all on küsimused, mis rolli mängib selles inimeste sotsiaalne kapital ja vabatahtlik organiseerumine, milliseid sotsiaalmeedia võimalusi saab kasutada inimeste teavitamisel ja organiseerumisel ning millised on sotsiaalmeedia ohud.

Projekti „BuildERS“ koordineerib Soome Riiklik Tehnikauurimiskeskus ning partneritena on kaasatud Itaalia, Saksamaa, Belgia, Norra, Rootsi ja Ungari uurijad. Tartu Ülikoolis koordineerib projekti sotsiaalpoliitika teadur Kati Orru. Eestist osalevad projektis veel Päästeamet ja mobiilseadmete positsioneerimise andmeid analüüsiv OÜ Positium.

Ühiselt katsetatakse lahendusi, mis aitavad muuta päästetööd tõhusamaks. Selleks rakendatakse mitmesuguseid andmebaase, sealhulgas mobiilpositsioneerimise võimalusi. Eesti teadlased uurivad riiklike institutsioonide rolli kogukondade kerksuse tagamisel, inimeste teavitamisel ja väärteabega toimetulekul.

Projekt „BuildERS“ on algatatud põhjusel, et maailma riikides on hädaolukordades inimeste heaolule ja varale tekitatud kahju suurenenud kiiremini kui püüdlused vähendada inimeste haavatavust. Nii oli probleem sõnastatud Sendai katastroofiohu vähendamise raamistikus aastateks 2015–2030.

Mobiilsusuuringute labori uurimisrühmast tegelevad projektiga teadurid Siiri Silm ja Anto Aasa ning nooremteadur Pilleriine Kamenjuk.

Projekti ametlik koduleht: https://buildersproject.eu/

Projekti kohta saab rohkem teavet Eesti teadusinfosüsteemist. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020″.

Webpage on Estonian Research Information System

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial