ASTRA Mobiilsuslabor

Projekti eesmärk on Mobiilsusuuringute laboris välja arendada targa linna sensorsüsteemide labor. Töö kaigus luuakse terviklik lahendus, mis võimaldab koguda sensorinfot, seda ühtses võrgus edastada, analüüsida, info abil otsuseid teha ja reaalajas visualiseerida. See on vajalik targa linna toimimissõlmede ja ärimudelite väljaarendamiseks sotsiaalteadlaste, loodusteadlaste ja arvutiteadlastega koostöös.

Labor koosneb:
– mobiiltelefonide ja bluetooth põhistest linnaruumi sensoritest;
– sensorvõrgu infrastruktuurist;
– paralleelarvutusteks sobivast serveripargist
– reaalajas linnaseiret võimaldavast visualiseerimisliidestest
– infot tarbivatest targa linna toimimissõlmedest (intelligentsed hoonekomponendid, liiklussüsteemid, linnameedia).

Projekti eesmärgid on:
1) Arendada alusuuringuid ühiskonna käitumise sügavamaks tundmaõppimiseks ja targa linna asukohapõhiste teenuste komponentide väljaarendamiseks.
2) Arendada targa linna rakendusi Eesti linnades, sh koostöös Eesti Telekomi, Rakvere Targa maja kompetentsikeskuse, Tartu Smart City Lab-iga ja Tallinna Linnavalitsusega.
3) Suurendada inimgeograafia ja geoinformaatika magistriõppe ja doktoriõppe efektiivsust ja seost tegelikult toimivate süsteemidega.
4) Suurendada TÜ geograafide, majandusteaduskonna ja arvutiteaduste eriala tudengite koostööd õppeprotsessis.
5) Arendada edasi üliõpilaste innovatsioonihuvi, IT ja ettevõtlusoskusi tegelike andmete ja lahendustega töötamisel. Eriline tähelepanu sotsiaalse innovatsiooni ja ärimudelite arendamisel targa linna rakendustes.
6) Luua sobiv üksus koostööks Eesti ja rahvusvaheliste IT ettevõtetega linnarakenduste arendamiseks ja targa linna sõlmede väljatöötamiseks.


Mõju: TÜ mobiilsusuuringute mõjukus rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskusena suureneb.
Areneb edasi Eesti IT sektor ja võimakus IT lahendusi avalikus sektoris ja äris rakendada.
Interdistsiplinaarsus tagab sotsiaalse innovatsiooni ja ärimudelite arendamise ja rakendamise.

Teadustöö juht: prof Tiit Tammaru, tiit.tammaru@ut.ee

This image has an empty alt attribute; its file name is el_regionaalarengu_fond_horisontaalne_1.png


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial