Projektid

2019-2023 Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs
2018-2019 ESPON 2020
2016-2022 Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium. IMO
2016-2020 SmartEnCity, Towards Smart Zero CO2 Cities Across Europe, http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-osaleb-tartu-targaks-linnaks-muutmise-suurprojektis
2015-2018 Live Baltic Campus, Campus Areas as Labs for Participative Urban Design
2013-2018 Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi institutsionaalne uurimistoetus „Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng“  (IUT2-17) (R. Ahas)
2012-2013 Eurostat „Feasibility study on the use of mobile positioning data for turism statistics“ (Eurostat call for tender no 2012/S 84-137069) (R. Ahas)
2009-2013 EL-i programm COST IC0903 Knowledge Discovery from Moving Objects
2009-2013 EL-i programm COST TU0804 Survey Harmonisation with New Technologies Improvement (SHANTI)
2012-2015 EU Regional Development Foundation, Env. Conservation & Technology R&D Program project TERIKVANT 3.2.0802.11-0043. „Risk assessment models for emergency management“.
2012-2015  Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe  (TENLAW), FP7 SSH.2011.5.2-2 SSH.2011.2.1-2 project.
2011–2012 Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (H-TTransPlan), Central Baltic Interreg IV A, coordinated by Helsinki-Tallinn Euregio, Tartu University work package on mobility analyses (R. Ahas)
2012 EITSA toetus rahvusvahelise doktorantide suvekooli Mobile Tartu 2012 läbiviimiseks, (R. Ahas, S. Silm)
2009–2011 EAS rakendusuuringu projekt ”POSMETRAK” (EU29886) koostöös Positium LBS, Tartu University work package on methodological topics (R. Ahas)
2010 EITSA toetus rahvusvahelise doktorantide suvekooli Mobile Tartu 2010 läbiviimine, (R. Ahas, S. Silm)
2009–2011 FP7 Galileo programmi projekt ”MetaPos” koostöös Camineo SAS (Toulouse), Placr (London)  (R. Ahas)
2008–2011 ETF grant 7562, Inimeste tegevusruumidest lähtuvad ajalise- ja ruumilise käitumise seaduspärad Eestis: mobiilpositsioneerimise andmestiku analüüs (R. Ahas)
2008–2010 Regionaalne pendelrändeuuring, tellija: Siseministeerium (R. Ahas) 
Regionaalne pendelrändeuuring_TU_2010
2008–2009 Rakvere mõjuala uuring, tellija: Rakvere linnavalitsus (R. Ahas) 
Rakvere linnaregioon ja seosed teiste piirkondadega_TÜ_2009
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial