Inimesed


Rein Ahas – professor, PhD

1966-2018

Uurimisrühma looja




Siiri Silm – vanemteadur, PhD

Uurimisrühma juht

Etniline segregatsioon, mobiilpositsioneerimine, linnauuringud, aastaajalised nähtused, ruumistatistika, GIS

siiri.silm@ut.ee




Frank Witlox – professor, Tartu Ülikooli audoktor, PhD

Uurimisrühma rahvusvaheline juht

Külalisprofessor Ghenti Ülikoolist (BEL)

frank.witlox@ugent.be




Anto Aasa – vanemteadur, PhD

Analüüsid, GIS, kaardid, ruumistatistika, mobiilpositsioneerimine, kliimamõjud, fenoloogia

anto.aasa@ut.ee
www.aasa.ut.ee





Age Poom – lektor, PhD

Keskkonnamõjud, lõpptarbimise keskkonnakoormus ja ökoloogiline jalajälg, keskkonnajuhtimine

age.poom@ut.ee






Veronika Mooses – doktorant, nooremteadur

Etnilised erinevused inimeste ajalis-ruumilises käitumises

veronika.mooses@ut.ee







Janika Raun – doktorant, nooremteadur

Turismisihtkoha määratlemine külastajate ajalis-ruumilise käitumise alusel

janika.raun@ut.ee







Pilleriine Kamenjuk – doktorant, nooremteadur

Elukohavahetused ja sellega seotud igapäevaste ruumiliste käitumismustrite muutumine

pilleriine.kamenjuk@ut.ee






Daiga Paršova – doktorant

Igapäevane liikumine, ajalis-ruumiline käitumine, keskkonnamõjud

daiga.parsova@ut.ee
daiga@parsova.lv





Margus Tiru – doktorant

Veebipõhised seirekeskkonnad, turismigeograafia analüüsid, turistide sihtkohalojaalsus

margus.tiru@positium.com






Erki Saluveer – doktorant

Mobiilsusuuringud, geoinfosüsteemid, asukohapõhised teenused, mobiilpositsioneerimine, ruumiandmebaasid

erki.saluveer@positium.com






Kristiina Paiste – MA

Inimgeograafia assistent

kristiina.paiste@ut.ee





Arvi Kiik – MSc

Süsteemiadministraator

arvi.kiik@ut.ee





Anniki Puura – doktorant, nooremteadur

Sotsiaalsed võrgustikud ja reisikäitumine

anniki.puura@ut.ee

Lapsehoolduspuhkusel





Kristi Post  MSc

Inimgeograafia tehnik

kristi.post@ut.ee

Lapsehoolduspuhkusel





Laura Altin – doktorant

Turismigeograafia ja sihtkohaturundus

laura662@gmail.com

Lapsehoolduspuhkusel

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial