Inimesed


Rein Ahas – professor, PhD

1966-2018

Uurimisrühma looja
Siiri Silm – kaasprofessor, PhD

Uurimisrühma juht

Etniline segregatsioon, mobiilpositsioneerimine, linnauuringud, aastaajalised nähtused, ruumistatistika, GIS

siiri.silm@ut.ee
Frank Witlox – professor, Tartu Ülikooli audoktor, PhD

Uurimisrühma rahvusvaheline juht

Külalisprofessor Ghenti Ülikoolist (BEL)

frank.witlox@ugent.be
Anto Aasa – kaasprofessor, PhD

Analüüsid, GIS, kaardid, ruumistatistika, mobiilpositsioneerimine, kliimamõjud, fenoloogia

anto.aasa@ut.ee
www.aasa.ut.ee

Age Poom – lektor, PhD

Keskkonnamõjud, lõpptarbimise keskkonnakoormus ja ökoloogiline jalajälg, keskkonnajuhtimine

age.poom@ut.ee


Janika Raun – turismigeograafia teadur, PhD

Turismisihtkoha määratlemine külastajate ajalis-ruumilise käitumise alusel

janika.raun@ut.eeVeronika Mooses – doktorant, nooremteadur

Etnilised erinevused inimeste ajalis-ruumilises käitumises

veronika.mooses@ut.eePilleriine Kamenjuk – doktorant, nooremteadur

Elukohavahetused ja sellega seotud igapäevaste ruumiliste käitumismustrite muutumine

pilleriine.kamenjuk@ut.ee


Daiga Paršova – doktorant

Igapäevane liikumine, ajalis-ruumiline käitumine, keskkonnamõjud

daiga.parsova@ut.ee
daiga@parsova.lv

Margus Tiru – doktorant

Veebipõhised seirekeskkonnad, turismigeograafia analüüsid, turistide sihtkohalojaalsus

margus.tiru@positium.com


Erki Saluveer – doktorant

Mobiilsusuuringud, geoinfosüsteemid, asukohapõhised teenused, mobiilpositsioneerimine, ruumiandmebaasid

erki.saluveer@positium.com


Anniki Puura – doktorant, nooremteadur

Sotsiaalsed võrgustikud ja reisikäitumine

anniki.puura@ut.ee
Arvi Kiik – MSc

Süsteemiadministraator

arvi.kiik@ut.eeMirjam Veiler – MSc

Inimgeograafia assistent

mirjam.veiler@ut.ee


Laura Altin – doktorant

Turismigeograafia ja sihtkohaturundus

laura662@gmail.com

Lapsehoolduspuhkusel

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial