Targad lambipostid ja sensorid Rakvere linnaruumis

Koostöös Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskusega valmis uuring tarka linna puudutavatest tehnoloogilistest lahendustest, andmetest ja targa linna hindamisest. Uuringus käsitatavad teemad toetavad Rakvere osalemist „Humble Lamppost“ projektis.  Lõpparuande esitlus toimus Rakveres 28.jaanuaril. Infoseminaril osalesid Targa Maja Kompetentsikeskuse töötajad, linnavolikogu ja -valitsuse liikmed ja mõned kooliõpilased.

Targa linna mõistel pole siiani ühtset definitsiooni, sest see kätkeb endas paljusid ühiskondlikke ja tehnoloogilisi aspekte. Sellegipoolest näevad osad teadlased targa linna kontseptsioonis paradigmaatilist muutust tuleviku linnade ja sellega seonduvate küsimuste käsituses. Sensorid muutuvad linna juhtimisel üha olulisemaks, sest täpsemate andmete ning arvutite abiga on otsustusprotsessid järjest kiiremad. Sensortehnoloogiaid saab linnakeskkonda integreerida näiteks linna infrastruktuuride jälgimiseks, liikluse ja parkimise korraldamiseks, jäätmekäitluse paremaks organiseerimiseks ja linna kvalitatiivsete aspektide kaardistamiseks. Reaalajaline info võimaldab kokku hoida inspektsiooni- ja transpordikulusid. Detailsemad andmestikud võimaldavad teha pikaajalisemaid ja täpsemaid prognoose linnale olulistes valdkondades. Samas on oluline täheldada, et linnad ei muutu pelgalt sensorite kasutamisest targemaks, vaid tähtis on see, kuivõrd suudetakse tehnoloogiavõimalusi elukeskkonna parendamiseks ära kasutada.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial