Kuidas uurida inimeste liikuvust praktikas?

Äsja avaldatud raamatus (18. augustil 2020) „Handbook of Research Methods and Applications for Mobilities“ on Siiri Silm, Olle Järv ja Anu Masso kirjutatud peatükk „Tracing human mobilities through mobile phones“, mis võtab kokku mobiiltelefoni positsioneerimisandmete ja nende kasutamise kogemused ja rakendamise inimeste liikuvuse uurimisel. Peatükis kirjeldatakse mobiilse positsioneerimise lähenemisviisi (mobiiltelefonide asukohtade jälgimine ajas ja ruumis) … Read more

Inimeste liikuvuse uurijad kohtuvad veebikonverentsil Mobile Tartu 2020

02.07.2020 30. juunil toimus juba seitsmendat korda mobiilsusuuringute konverents „Mobile Tartu“, kuhu registreerus üle 240 teadlase 48 riigist. Sel aastal korraldati konverents virtuaalselt ja see oli kõigile tasuta. Vajadus analüüsida inimeste paiknemist ja liikumist on tänapäeva ühiskonnas väga  oluline. Nii oli see enne koroonaviiruse levikut, kui liiguti palju, ja nii on ka olukorras, kus liikumisvõimalused … Read more

Mobile Tartu 2020 – rahvusvaheline konverents ja doktoriseminar

Koduleht:https://mobiletartu.ut.ee/ 29. juunist kuni 1. juulini korraldab Tartu ülikooli mobiilsusuuringute labor rahvusvahelist konverentsi Mobile Tartu, mille raames toimub esimesel päeval ka doktoriseminar.Seitsmendat korda toimuva konverentsi fookuses on teoreetilised, meetoodilised ja empiirilised uurimused inimeste ruumilise liikumise vallas. Konverentsile on oodatud teadlased, kes tegelevad inimeste ruumilise mobiilsuse uuringutega ja mobiiliandmetega ning ka teiste valdkondade esindajad, kes teemast … Read more

Mobiilsusuuringute labor osaleb kolmes põnevas ELi projektis

Mobiilsusuurngute labori liikmed on kevadel palju ringi reisinud. Oleme liitunud kolme suure ja põneva projektiga: BuildERS (Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades) Teadur Siiri Silm osales 8.-10. mail Soomes Tamperes BuildERS projekti kick-off kohtumisel. Projekti eesmärk on leida viise, kuidas parandada elanike toimetulekut hädaolukordades. Eritähelepanu all on ühiskonna kõige haavatavamad rühmad. Projekti „BuildERS“ koordineerib … Read more

Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents XI suunas pilgu tulevikku

Konverents toimus 26.–27. aprillil 2019 Tartus. Mobiilsusuuringute labori töörühm oli esindatud kolme ettekandega. Teadur Siiri Silm tegi ettekande pealkirjaga „Eesti ja Soome vahelised liikumised ja hargmaisus mobiilpositsioneerimise andmetel”, teadur Anto Aasa “Riikliku statistika tootmise võimalused mobiilpositsioneerimise suurandmetest“ ja magistrant Kirsti Vill “Hargmaiste eestlaste meediakasutus”. ESAK XI võttis vaatluse alla järgnevad teemad: • Kuidas kasutada tänast … Read more

Uuringukutse tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimestele

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor viib koostöös Positium OÜ-ga läbi uuringu “Tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste elukohtade ja ruumikasutuse analüüsimine mobiilpositsioneerimise andmetega” , mis käsitleb tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste liikumismustreid. Oled väga oodatud uuringusse osalema, kui oled Elisa Eesti AS või Telia Eesti AS klient ja vastad mõnele järgnevatest kriteeriumitest: • Sul on mitu elukohta, kus regulaarselt … Read more

Mobiilsuslabor Ameerika Geograafide Assotsiatsiooni aastakonverentsil Washington DCs

3.-7. aprillil toimus Washington DCs Ameerika Geograafide Assotsiatsiooni aastakonverents, kus osalesid ka Mobiilsusuuringute labori teadurid ja doktorandid. Konverentsi esimesel päeval viis Mobiilsusuuringute labor läbi vestlusringi mobiiliandmete kasutamise võimalustest ametlikus statistikas, kus esinesid Harvey Miller Ohio riiklikust ülikoolist, Anto Aasa ja Age Poom mobiilsusuuringute laborist, Menno-Jan Kraak Twente’i ülikoolist, Tuuli Toivonen Helsingi ülikoolist ja Matt Zook … Read more

Teadur Anto Aasa pidas avaliku loengu Tbilisi Riiklikus Ülikoolis

Mobiilsusuuringute labori teadur Anto Aasa veetis märtsi viimase nädala Georgias, Tbilisis, kus andis loenguid ruumiandmete analüüsist ja pidas 27. märtsil avaliku loengu Rahvusvahelise Majanduskooli (ISET) bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitele, tutvustades neile mobiilpositsioneerimise kaudu kogutud andmete kasutusvõimalusi. Täpsemalt saab lugeda ISETI kodulehelt.

4. koht European Big Data Hackathonilt 2019

Sel aastal toimus European Big Data Hackathon 9.-12. märtsil Brüsselis. Mobiilsusuuringute laborist osales programmeerimismaratonil teadur Anto Aasa. Koostöös Arko Keskkülaga Eesti Statistikaametist saavutati 4. koht. Eesti meeskond tegeles Belgia õpetajate põhiliste läbipõlemise põhjuste väljaselgitamisega. Kokku osales häkatonil 16 meeskonda eri Euroopa riikidest. Võitjaks tuli Poola, teise koha saavutas Itaalia ja kolmanda Suurbritannia.

Professor Frank Witloxi avaliku loengu salvestus

Tartu Ülikooli audoktor, Genti Ülikooli geograafiaprofessor Frank Witlox pidas 6. märtsil avaliku loengu, kus keskendus targa linna ja liikuvuse temaatikale eesmärgiga kasutada IKT võimalusi linnalise elukeskkonna jätkusuutlikumaks korraldamiseks. Salvestust loengust on võimalik vaadata SIIN.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial