Mobiilsuslabor Shanghais

Mobiilsuslabor külastas koos linna- ja rahvastikuuuringu laboriga Hiina miljonilinna Shanghaid, mis on kasvanud viimaste aastatega linna keskusest järjest kõrgemale ja kaugemale. Visiidi käigus osaleti “Smart Sustainable City and Big Data” konverentsil, kus jagati kogemusi ja teadmisi rahvusvaheliselt tunnustatud teadlastega. Külastati ka kolme TÜ partnerülikooli: Shanghai University, Shanghai Academy of Social Sciences, University of Shanghai for … Read more

Tunnustus Mobiilsuslabori tööle IKT välishindamisel

“Geograafia osakonna inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli uurimisgruppi tunnustati kõrge rahvusvahelise teadustöö eest mobiilpositsioneerimise arendamisel. Raporti hinnangul on töögrupi kasutada unikaalsed mobiilsed andmekogud, et teha uusi avastusi inimeste liikuvuses. Kuigi uurimisgrupi fookus on geoteadustel, tõstis komisjon esile grupi tegevuse mõju, mida IKT-ga seotud uurimistöö valdkonnale on andnud.” http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-paistis-ikt-valishindamise-raportis-positiivselt-silma

Külalised Shangai Ülikoolist

Kolmapäeval, 15.aprillil kell 16.15 Van.46-327 geograafia osakonna doktorantide seminaris esineb Prof. Wan Wanggen, Shangai University Smart City Institute, ”Smart City – research and studies in China”. Prof. Wan Wanggen on Shanghai Ülikooli Smart City Instituudi direktor ja ülikooli prorektor. 15-16.04 külastab Shanghai Ülikooli delegatsioon TÜ inimgeograafia õppetooli, arutatakse ühiseid uurimisprojekte ja tudengite vahetust. “Targa linna” kontseptsioon on … Read more

Jälle üks tubli geograafiadoktor maailmas juures

Irma Kveladze ajageograafia alases doktoritöös lõimuvad geoinformaatika ja linnaplaneerimine. „Aeg-ruumiline kuubik“ kõlab eesti keeles pisut veidralt, aga just niisuguse doktoritöö kaitses TÜ geograafia osakonnaga tihedalt seotud teadur Irma Kveladze 18.03.2015 Hollandis Twente ülikoolis. Doktoritöö „Space-time cube design and usability“ käsitleb individuaalsete liikumisandmete visualiseerimist ja planeerimisülesannetes kasutatavaks muutmist. Oponendina osales kaitsmisel prof. Rein Ahas. PhD defence … Read more

Mobiilsuslabori seminar: Space-time trajectory analyses and eating behavior

Space-time trajectory analyses and eating behavior 12. veebruar, 14.15-16.00, Vanemuise 46-108 R. Ahas – Theoretical and methodological outlines of trajectory analyses M.J. Kraak – Cartographic methods and tools for analysing space-time mobility U. Vainik – Research objectives and methodological issues from perspective of eating behavior

Targad lambipostid ja sensorid Rakvere linnaruumis

Koostöös Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskusega valmis uuring tarka linna puudutavatest tehnoloogilistest lahendustest, andmetest ja targa linna hindamisest. Uuringus käsitatavad teemad toetavad Rakvere osalemist „Humble Lamppost“ projektis.  Lõpparuande esitlus toimus Rakveres 28.jaanuaril. Infoseminaril osalesid Targa Maja Kompetentsikeskuse töötajad, linnavolikogu ja -valitsuse liikmed ja mõned kooliõpilased. Targa linna mõistel pole siiani ühtset definitsiooni, sest see kätkeb endas paljusid … Read more

Osalemine konverentsidel LBS 2014 ja CBTS 2014

Mobiilsusuuringute labori liikmed Rein Ahas, Janika Raun ja Anniki Puura osalesid 26.–28.11.2014 Austrias Viinis toimunud 11ndal asukohapõhiste teenuste konverentsil (11th Symposium on Location-Based Services) LBS 2014. Konverentsil astuti üles kahe ettekandega: Eurostat Feasibility Study: The Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics Margus Tiru, Rein Ahas and Janika Raun Spatial Mobility, Social Networks and … Read more

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial