Doktorant Age Poomi PhD eelkaitsmine

13. detsember 2016 oli meie doktorandi Age Poomi eelkaitsmine, tema avaldatud artiklid: Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799 Poom, A., Orru, K., & Ahas, R. (2017). The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation … Read more

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304.

UUS ARTIKKEL Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304. http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1361920916308653 Ärireiside maht on kogu maailmas tõusmas ning selle taga on teadmismahukad ja usalduspõhised globaliseeruvad äriprotsessid. Mobiilsuslabor uurib, mis määrab ärireiside vajaduse ja IKT vahendite kasutuse teadmismahuka teenusmajanduse erinevates faasides. … Read more

14th Global Forum on Tourism Statistics

Toimus järjekorras 14. turismifoorum (Global Forum on Tourism Statistics) Veneetsias, kus Rein Ahas ja Janika Raun TÜ Mobiilsuslaborist tutvustasid uusi meetodeid, kuidas igapäevast tegevuskeskkonda on võimalik tuvastada aktiivse mobiilpositsioneerimisega ning nutitelefoni põhise GPS andmestikuga.

Tartu Planeerimiskonverents

3.-4. novembril 2016 toimub järjekordne Tartu Planeerimiskonverents (Riia 23b, Tartu). Konverentsi teemaks on sel aastal „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esineb üle 60 planeerija,  peaettekannetega esinevad prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. 2016. a konverentsil on sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad sessioonid keskkonnakaitse … Read more

Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium

Rein Ahase eestvedamisel oleme koos TTÜ, TLÜ ja Eesti Statistikaametiga jõudnud Eesti teadustaristu teekaardi objektide alla projektiga Infotehnoloogiline Mobiilsusobervatoorium (IMO). IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis hõlmab (1) mobiiltelefonide jt IT vahendite abil saadud andmeid, (2) riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid, andmekogud jms) ja (3) konteksti kirjeldavaid (keskkonnainfo, maakasutuse funktsioonid jms) … Read more

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location?

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799 http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/799 Kuidas mõjutab elukoha asukoht meie tarbimisvalikuid ja keskkonnakoormust? Artikkel kajastab Eesti leibkondade liikumise-, energiakasutuse ja kaupade-teenuste tarbimise süsinikukoormust sõltuvalt leibkonna elukohast ja sotsiaal-majanduslikust taustast. Kauguse summutav mõju toimib eriti hästi vaba … Read more

Prof Matthew Zook geograafia osakonnas loenguid andmas

Prof Matthew Zook külastas järjekordselt Mobiilsuslaborit ning andis mitu huvitavat loengut “Geography, communication and spatial mobility” aine raames, mis kuulub TÜ geograafia osakonna inglise keelsesse “Urban Planning: Changing Cities and ICT” moodulisse. Matthew on külalisprofessor Kentucky ülikoolist, kes uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust ning tehnoloogilisi muutusi ühiskonnas.

Robert Weibeli ettekanne 10.02.2016 doktorantide seminaris

Robert Weibel Zürichi ülikooli geograafia osakonnast esineb geoinformaatilise ettekandega “Working Through the Scales: Towards Cross-scale Analysis of Movement Data”. Abstract: The talk will first argue why movement analysis should move towards a cross-scale rather than single-scale approach. I will then show different methods and examples of movement analysis applied to tracking data of different animal … Read more

SmartEnCity

Tartu ülikooli geograafia osakonna mobiilsusuuringute labor osaleb Euroopa Liidu suurprojektis SmartEnCity, mille üks oluline eesmärk on arendada Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkond targaks linnaks. Tegemist on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ „tuletorniprojektiga“, mille tulemused on eeskujuks teistele sarnastele initsiatiividele. Projekti sisuline väljakutse on suur – olemasoleva hruštšovka planeeringuga linna targaks ja energiatõhusaks … Read more

Mobiilsuslabori teadusseminar Koorastes

Mobiilsuslabor koos Positiumiga pidas Koorastes Vaaba talus teadusseminari, kus tehti lõppeva õppeaasta kokkuvõtteid, arutati käesolevate projektide arengut, tehti ajurünnakuid tulevaste artiklite teemadest ning mõeldi üheskoos kuidas produktiivselt ja edukalt edasi liikuda. Pärast pikka ja loovat seminaripäeva tutvustas kohalik kalamees meile iidset kalapüügisviisi – kuuritsapüüki.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial