TÜ geograafia audoktoriks nimetati Genti Ülikooli professor Frank Witlox

Laupäeval, 1. detsembril promoveeriti rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel neli audoktorit. Nende seas ka TÜ geograafia osakonna külalisprofessor ja mobiilsusuuringute labori rahvusvaheline juht Frank Witlox Genti Ülikoolist. Selleks, et tunnustada professor Frank Witloxi akadeemilisi saavutusi, kõrgetasemelist teadustööd ja pikaajalist tulemuslikku koostööd Tartu Ülikooli teadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta geograafia audoktoriks. Frank Witlox on sündinud 8. … Read more

Targa linna piirkond Tartu kesklinnas on valmimas

Mobiilsusuuringute labor osaleb rahvusvahelises H2020 suurprojektis SmartEnCity, mille eesmärk on kujundada Tartu kesklinna piirkonnast nutikas linnaosa. Kavas on rekonstrueerida 21 korterelamut liginullenergiahooneks. 2018. aasta suvel algasid renoveerimistööd juba pooltes majades.  Parema ülevaate projektist saad kui vaatad antud VIDEOT.  

Otsime oma töörühma analüütik-juristi

Tartu Ülikool võtab geograafia osakonda osalise koormusega tööle ANALÜÜTIK-JURISTI, kelle ülesanneteks on Eesti teadustaristu teekaardi objekti „Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium“ (IMO) juriidilise keskkonna arendamine, täpsemalt: IMO kasutusreeglite arendamine; andmekaitse ja andmearenduse juriidilised analüüsid ja tingimused; isikuandmete kaitse protsesside ja süsteemide turvalisuse defineerimine; andmete haldamise ja kasutamise juriidilise keskkonna arendamine; andmete omandiküsimuste lahendamine; andmetarnijate ärisaladuste küsimuste lahendamine; isikuandmete … Read more

Tippteadlased kogunevad sel nädalal Tartus, et arutada geograafiliste suurandmete rakendamist ühiskonna nähtuste planeerimisel

27.-29. juunil toimub Tartus juba kuuendat korda mobiilsusuuringute konverents „Mobile Tartu 2018”, mis toob kokku üle 70 teadlase 24 riigist. Suurandmete ja asukohainfo roll tänapäeva ühiskonnas on muutunud üha olulisemaks. Uued andmeallikad võimaldavad saada täiendavat informatsiooni inimeste käitumise ja linnade toimimise kohta ning aitavad juurutada tarku lahendusi inimeste liikumise ja ühiskonnaprotsesside korraldamisel. Tartu ülikooli geograafia … Read more

In Memoriam prof Rein Ahas

Eesti teadlaskonda on tabanud ränk kaotus. Pühapäeval, 18. veebruaril, suri vaid 51-aastasena ootamatult Tartu Ülikooli inimgeograafia professor Rein Ahas. Professor Rein Ahas oli ideaalse geograafi kehastus – lõpetanud 1991. aastal Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja looduskaitse erialal, jätkas ta õpinguid magistrantuuris (lõpetas 1994) ja doktorantuuris ning kaitses 1999. aastal doktoriväitekirja “Eesti fenofaaside ruumiline ja ajaline varieeruvus”. … Read more

Digitaalne revolutsioon

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu Eesistumise raames korraldati konverents „Embedding digital into societal challenges“, kus tutvustati Eesti teadlaste panust digiteemade arendamisel ja arutatati, kuidas saab digitaalsete teenustega toetada erinevate ühiskondlike probleemide ja väljakutsete lahendamist. Lisaks arutati, kuidas digiteemasid integreerida ELi teadus- ja arendustegevuse programmidesse. https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/digital-revolution-will-underpin-next-eu-research-programme-says

GPS andmete seminar 11.-12. september 2017 Tartus

11-12. september 2017 toimub Tartus GPS andmete seminar ja töötuba “Workshop on data processing and analytics of smartphone and GPS data”. Ürituse eesmärgiks on vahetada ideid ja välja töötada uusi meetodeid GPS andmete andmetöötluseks ja analüüsiks. Peaesinejateks on prof Noam Shoval (The Hebrew University of Jerusalem) ja prof Nico Van de Weghe (Ghent University).  

Prof Matthew Zook annab loengu TÜ geograafia osakonnas

Külalisprofessor Matthew Zook Kentucky Ülikoolist annab loengu “Crowd-sourcing the Smart City: Big Geosocial Media Data, Ethics and Urban Governance” Tartu Ülikooli geograafia osakonnas (Vanemuise 46-327) 29.03.2017 kell 16.15. Prof. Zook teadustöö uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust, sotsiaalmeediat levikut ja kasutamist ning majandusgeograafiat.

Age Poom kaitses edukalt oma doktoritööd

2. märtsil 2017 kell kaitses Age Poom TÜ senati saalis oma doktoritööd ”Spatial aspects of the environmental load of consumption and mobility” (Tarbimisest ja mobiilsusest tuleneva keskkonnakoormuse ruumilised aspektid) ja omistas filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafia erialal. Juhendajad: prof PhD Rein Ahas, PhD Kati Orru Oponent: dots PhD Tuuli Toivonen (University of Helsinki) Lühikokkuvõte: Doktoritöös uuritakse Eesti elanike liikumis- ja tarbimiskäitumisest tuleneva … Read more

Kutse ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Livable City Forum Tartu

Tartu Ülikooli geograafia osakonnal ja Tartu linnavalitsusel on hea meel Teid kutsuda osalema ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Tartu Ülikooli aulas 7. märtsil 2017. Tegemist on Interregi projekti Live Baltic Campus kolmanda linnafoorumiga, kus koostöös teiste Läänemere-äärsete riikide ülikoolilinnadega (Riia, Helsingi, Turu, Stockholm, Uppsala) otsitakse vastust küsimustele, millised on ülikoolihoonete paigutamise printsiibid ja suhted linnaruumiga, kuidas … Read more

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial