Kutse ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Livable City Forum Tartu

Tartu Ülikooli geograafia osakonnal ja Tartu linnavalitsusel on hea meel Teid kutsuda osalema ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Tartu Ülikooli aulas 7. märtsil 2017. Tegemist on Interregi projekti Live Baltic Campus kolmanda linnafoorumiga, kus koostöös teiste Läänemere-äärsete riikide ülikoolilinnadega (Riia, Helsingi, Turu, Stockholm, Uppsala) otsitakse vastust küsimustele, millised on ülikoolihoonete paigutamise printsiibid ja suhted linnaruumiga, kuidas on ülikoolidega seotud inimeste ränne ja loovmajandus ning millised on ülikoolimaastiku seosed keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väärtustega linnas.

Palume registreeruda foorumile hiljemalt 27. veebruaril siin. Üritus toimub inglise keeles ja on tasuta.

14.00-17.30

Spatial development principles of universities @ University main Building, Assembly Hall, Ülikooli 18, Tartu

14:00

Opening, Erik Puura, Vice Rector, Tartu University, Estonia

14:15

Frank Witlox, Professor, Ghent University, BelgiumWalk the liveable city. On travel behaviour, lifestyles, and sustainable urban mobility

14:45

Michael Hebbert, Professor, University College London, UKCity and Campus: how learning rediscovered its urban roots

15:15

Rein Ahas, Professor, Tartu University, EstoniaCampus, creative jobs, and urban mobility

15:35

Coffee break

16:05

Johan Colding, Associate Professor, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, SwedenUniversity and resilient urban environment

16:25

Karl Samuelsson, PhD candidate, University of Gävle, SwedenEfficient or livable? – ­A paradox for creating sustainable urban environments

16:45

Panel discussion

7. märtsi sessioon on üks osa kahepäevasest üritusest Livable City Forum Tartu, mis hõlmab lisaks ka Tartu linna ja Tartu Ülikooli ruumilise arengu koostöö sessiooni ning mobiilsete meetodite rakendamise töötuba ruumiplaneerimises. Huvilistel on võimalus osa võtta ka kogu kahepäevasest programmist, kasutades foorumi kodulehel toodud registreerumislinki.

Kontakt: Kristi Post, kristi.post@ut.ee

Tartu Ülikooli geograafia osakond

TÜ_logod_17122015_ring_sinineTartu LV logo

 

 

Logod kokku lai

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika – UUS õppekava avatud

2. jaanuaril algas rahvusvaheline vastuvõtt meie uuele ingliskeelsele õppekavale „Linnastunud ühiskonna geoinformaatika“ (Geoinformatics for Urbanised Society).

Magistrikava eesmärgiks on ette valmistada ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid erinevate eluvaldkondade, nii era- kui ka avalikus sektori jaoks. Õppetöö käigus arendatakse tudengite võimekust mõista ja seostada kaasaegseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid protsesse – nt rändeprotsesse, linnastumist, maakasutus- ja kliimamuutuseid – ning hallata ja analüüsida neid protsesse puudutavaid ruumilisi andmeid. Oodatud on õppima asuma kolmeaastase bakalaureuseõppe lõpetanud, rakenduskõrghariduse õppekava alusel kõrghariduse omandanud või nendele vastava kvalifikatsiooniga tudengid geograafia, bioloogia, ökoloogia, keskkonnateaduste, keskkonnatehnoloogia, geoinformaatika, infotehnoloogia, majandusteaduse, sotsiaalteaduse, arhitektuuri, planeerimise või avaliku halduse suunal.

Eesti tudengid saavad avaldusi esitada 6.veebruar-15. märts SAIS süsteemi kaudu.

Rohkem infot: www.ut.ee/gis

Rubriigid: Määratlemata | Kommenteeri

Doktorant Age Poomi PhD eelkaitsmine

13. detsember 2016 oli meie doktorandi Age Poomi eelkaitsmine, tema avaldatud artiklid:

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799

Poom, A., Orru, K., & Ahas, R. (2017). The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, 292-304.

Poom, A., Ahas, R., & Orru, K. (2014). The impact of residential location and settlement hierarchy on ecological footprint. Environment and Planning A, 46(10), 2369-2384.

Image may contain: 1 person

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304.

UUS ARTIKKEL

Poom, A., Orru, K., Ahas, R. 2017. The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D 50: 292-304. http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1361920916308653

Ärireiside maht on kogu maailmas tõusmas ning selle taga on teadmismahukad ja usalduspõhised globaliseeruvad äriprotsessid. Mobiilsuslabor uurib, mis määrab ärireiside vajaduse ja IKT vahendite kasutuse teadmismahuka teenusmajanduse erinevates faasides. Seejuures küsime, kuidas on erinevad ärisuhtluse eesmärgid seotud tekkiva keskkonnakoormusega ja milliseid reise on võimalik asendada virtuaalsete suhtluskanalitega. Reaalse reisimahu ja selle tähenduse seostamiseks kasutame aktiivse mobiilpositsioneerimise meetodit koos fookusgrupi ja individuaalsete intervjuudega.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

14th Global Forum on Tourism Statistics

Toimus järjekorras 14. turismifoorum (Global Forum on Tourism Statistics) Veneetsias, kus Rein Ahas ja Janika Raun TÜ Mobiilsuslaborist tutvustasid uusi meetodeid, kuidas igapäevast tegevuskeskkonda on võimalik tuvastada aktiivse mobiilpositsioneerimisega ning nutitelefoni põhise GPS andmestikuga.

Image may contain: 3 people, people sitting

Rubriigid: Uudised | Kommenteeri

Tartu Planeerimiskonverents

3.-4. novembril 2016 toimub järjekordne Tartu Planeerimiskonverents (Riia 23b, Tartu). Konverentsi teemaks on sel aastal „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“. Konverentsil esineb üle 60 planeerija,  peaettekannetega esinevad prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas.

2016. a konverentsil on sessioonide teemadeks ebavõrdsus linnades ja eluasemeturg, kus arenguid analüüsivad planeerijad, arhitektid, geograafid, sotsioloogid ja kinnisvaraarendajad. Samuti käsitlevad sessioonid keskkonnakaitse ja keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuste mõju,  transpordi ja targa linna temaatikat. Kavas on ka nooremate spetsialistide sessioon.

Konverentsi korraldamisel osalevad Eesti ülikoolid, erialaliidud, ministeeriumid ja omavalitsused.

Konverentsi registreerimine kuulutatakse välja 1.septembril 2016, osalemine on tasuline.

Küsimused: planeerimiskonverents@ut.ee

Koduleht ja registreerimine: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Korraldustoimkonna nimel

Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing

Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakond

TOETAJAD: Rahandusministeerium, Eesti Biokeskus, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium

Rein Ahase eestvedamisel oleme koos TTÜ, TLÜ ja Eesti Statistikaametiga jõudnud Eesti teadustaristu teekaardi objektide alla projektiga Infotehnoloogiline Mobiilsusobervatoorium (IMO).

IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis hõlmab (1) mobiiltelefonide jt IT vahendite abil saadud andmeid, (2) riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid, andmekogud jms) ja (3) konteksti kirjeldavaid (keskkonnainfo, maakasutuse funktsioonid jms) andmeallikaid.

http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location?


Poom, A. and Ahas, R. 2016. How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability 2016, 8, 799; doi:10.3390/su8090799
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/799

Kuidas mõjutab elukoha asukoht meie tarbimisvalikuid ja keskkonnakoormust? Artikkel kajastab Eesti leibkondade liikumise-, energiakasutuse ja kaupade-teenuste tarbimise süsinikukoormust sõltuvalt leibkonna elukohast ja sotsiaal-majanduslikust taustast. Kauguse summutav mõju toimib eriti hästi vaba aja teenuste ja kaupade puhul – mida väiksemas asumis ja kaugemal suurest keskusest elad, seda säästlikumalt (sõltumata sissetulekust) saad hakkama.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Prof Matthew Zook geograafia osakonnas loenguid andmas

Prof Matthew Zook külastas järjekordselt Mobiilsuslaborit ning andis mitu huvitavat loengut “Geography, communication and spatial mobility” aine raames, mis kuulub TÜ geograafia osakonna inglise keelsesse “Urban Planning: Changing Cities and ICT” moodulisse.

Matthew on külalisprofessor Kentucky ülikoolist, kes uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust ning tehnoloogilisi muutusi ühiskonnas.

2016-05-06 13.40.11

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Robert Weibeli ettekanne 10.02.2016 doktorantide seminaris

Robert Weibel Zürichi ülikooli geograafia osakonnast esineb geoinformaatilise ettekandega “Working Through the Scales: Towards Cross-scale Analysis of Movement Data”.
Abstract: The talk will first argue why movement analysis should move towards a cross-scale rather than single-scale approach. I will then show different methods and examples of movement analysis applied to tracking data of different animal species. I will concetrate on two problems: First, the classification of movement patterns and behaviors (with particular attention on how cross-scale methods can be used to derive adequate classification features), and second, the segmentation of trajectories into different behavioral modes using an inherently multi-scale method, the Discrete Wavelet Transform.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud