TÜ geograafia audoktoriks nimetati Genti Ülikooli professor Frank Witlox

Laupäeval, 1. detsembril promoveeriti rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel neli audoktorit. Nende seas ka TÜ geograafia osakonna külalisprofessor ja mobiilsusuuringute labori rahvusvaheline juht Frank Witlox Genti Ülikoolist.

Selleks, et tunnustada professor Frank Witloxi akadeemilisi saavutusi, kõrgetasemelist teadustööd ja pikaajalist tulemuslikku koostööd Tartu Ülikooli teadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta geograafia audoktoriks.

Frank Witlox on sündinud 8. septembril 1967 Belgias Merksemis. Ta on saanud magistrikraadi nii rakendusökonoomikas (1989) kui ka mereteadustes (1990) Belgias Antwerpeni Ülikoolis, kus ta seejärel alustas tööd teadus- ja õppeassistendina.

Doktorikraadi sai ta 1998. aastal linnaplaneerimises, kui ta kaitses Hollandis Eindhoveni Tehnoloogiaülikoolis Harry Timmermansi juhendamisel doktoritöö teemal „Modelling Site Selection: A Relational Matching Approach Based on Fuzzy Decision Tables“.

2000. aastast töötab Frank Witlox Belgias Genti Ülikooli geograafia osakonnas, kus ta on alates 2008. aastast majandusgeograafia professor. Ta õpetab bakalaureuseõppe tasemel transpordi- ja majandusgeograafiat ning ruumilise modelleerimise tehnikat, lisaks magistriõppe tasemel linnalist liikumiskeskkonda ja logistikat. Tema õpetatavate ainete hulgas on veel äriühingute geograafia ning transpordiökonoomika ja -poliitika.

Ta juhib koos Ben Derudderiga Genti Ülikooli geograafia osakonna sotsiaal- ja majandusgeograafia uurimisrühma. Rühma teadlased on keskendunud kolmele uurimisvaldkonnale: 1) transport ja mobiilsus, 2) linnageograafia ning 3) territoriaalne haldusjaotus ja ruumiline planeerimine.

Frank Witlox on alates 2013. aastast Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna geograafia osakonnas külalisprofessor. Ta õpetab linnasüsteemide majandusgeograafiat, teeb koostööd mobiilsusuuringute labori teadlastega ja on selle töörühma rahvusvaheline juht. Peale selle on ta rahvusvahelise „Mobile Tartu“ konverentsi üks peakorraldaja pärast professor Rein Ahase lahkumist meie hulgast .

Alates 2017. aasta aprillist on Frank Witlox määratud külalisprofessor ja kõrgema taseme välisekspert Hiinas Nanjingi Aeronautika ja Astronautika Ülikooli tsiviillennunduse kolledžis. Samas provintsis valiti ta 2018. aasta septembris „100 talendi programmi“ laureaadiks.

Ta on olnud osalise tööajaga õppejõud Belgias Hasselti Ülikoolis, Antwerpeni Ülikoolis ning selle transpordi ja merenduse juhtimise instituudis, Leuveni Ülikooli Kortrijki õppekeskuses, samuti külalislektor Rootsis Lundi Ülikooli Helsingborgi õppekeskuses ja Hiinas Chongqingi Ülikoolis.

Frank Witloxi uurimuste keskmes on reisikäitumise analüüs ja modelleerimine, reisimine ja maakasutus, jätkusuutliku mobiilsuse küsimused, ärireisid, piiriülene liikumine, õhutransport ja majandus, linnalogistika, targad linnad, üleilmsed toormeahelad, üleilmastumine ja üleilmne linnastumine, polütsentriline linnaareng ning ettevõtete asukoha analüüs. Ta on neil teemadel avaldanud arvukalt artikleid: 198 WoS-publikatsiooni, h-indeks 34 ja 3601 tsitaati; 941 GS-publikatsiooni, h-indeks 52; 9652 GS-tsitaati (november 2018).

Lähtudes Kongi ja Qiani (2017) uuringust linnauuringute teemal kirjutatud teadusartiklite produktiivsuse ja tsiteeritavuse kohta oli Frank Witlox aastail 1990–2010 maailma 50 produktiivseima geograafia- ja linnauuringute teemadel kirjutava autori loendis 15. kohal ning 50 tsiteerituima samadel teemadel kirjutava autori loendis 36. kohal.

Ta on olnud 19 kaitstud doktoriväitekirja (kaas)juhendaja ning teda on kutsutud rohkem kui 75 korral doktorieksami komisjoni liikmeks Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Taani ja Eesti ülikoolidesse.

Frank Witlox on alates 2007. aastast üleilmastumise ja maailma linnade uurimisvõrgustiku asedirektor. Alates 2010. aastast on ta Genti Ülikooli loodusteaduste doktorikooli direktor, vastutades doktorikraadi rahvusvahelise ja sotsiaalse väärtuse suurendamise eest. Tema eesmärk on tõhustada doktorantidele antavat toetust ja aidata kaasa doktoriõppe kvaliteedikultuuri tugevdamisele.

Ta on ka Beneluxi Maade Ülikoolidevahelise Transpordiökonomistide Liidu, Genti Ülikooli jätkusuutliku mobiilsuse instituudi ja Belgia Transpordikorraldajate Instituudi esimees.

Alates 2016. aastast on Frank Witlox maailma juhtiva erialadeülese, transpordi, reisimise ja mobiilsuse geograafilistele mõõtmetele keskendunud teadusajakirja Journal of Transport Geography peatoimetaja. Lisaks on ta ajakirja Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie kaastoimetaja ning järgmiste Web of Science’is kajastatud ajakirjade toimetuskolleegiumi liige: European Journal of Transport and Infrastructure Research, Journal of Urban Technology, Transport Reviews, Sustainability ja Applied Mobilities.

Posted in Uudised | Comments Off on TÜ geograafia audoktoriks nimetati Genti Ülikooli professor Frank Witlox

Targa linna piirkond Tartu kesklinnas on valmimas

Mobiilsusuuringute labor osaleb rahvusvahelises H2020 suurprojektis SmartEnCity, mille eesmärk on kujundada Tartu kesklinna piirkonnast nutikas linnaosa. Kavas on rekonstrueerida 21 korterelamut liginullenergiahooneks. 2018. aasta suvel algasid renoveerimistööd juba pooltes majades. 

Parema ülevaate projektist saad kui vaatad antud VIDEOT.

 

Posted in Uudised | Comments Off on Targa linna piirkond Tartu kesklinnas on valmimas

Otsime oma töörühma analüütik-juristi

Tartu Ülikool võtab geograafia osakonda osalise koormusega tööle

ANALÜÜTIK-JURISTI,

kelle ülesanneteks on Eesti teadustaristu teekaardi objekti „Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium“ (IMO) juriidilise keskkonna arendamine, täpsemalt:

 • IMO kasutusreeglite arendamine;
 • andmekaitse ja andmearenduse juriidilised analüüsid ja tingimused;
 • isikuandmete kaitse protsesside ja süsteemide turvalisuse defineerimine;
 • andmete haldamise ja kasutamise juriidilise keskkonna arendamine;
 • andmete omandiküsimuste lahendamine;
 • andmetarnijate ärisaladuste küsimuste lahendamine;
 • isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavuse tagamine.

Sobival kandidaadil on:

 • huvi IT-õiguse valdkonna ja selle viimaste arengute vastu;
 • akadeemiline juriidiline kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad, võib olla ka omandamisel);
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles;
 • info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
 • analüüsi- ja algatusvõime.

Kasuks tuleb varasem kogemus IT-õiguse ja andmekaitse valdkonnas ning kokkupuude andmete, sh suurandmete juriidiliste küsimustega.

Pakume huvitavat tööd Eesti teadustaristu teekaardi objekti arendamisel. Töö raames puutud kokku erinevate andmetega seonduvate juriidiliste küsimustega. Töökorraldus on paindlik.

Koormus: vastavalt kokkuleppele 0,3 – 0,5 kohta.

Tööle asumise aeg: alates 17. september 2018.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos varasemate tööülesannete loetelu ning palgasooviga hiljemalt 23. augustil 2018 e-postiga aadressil personal@ut.ee.

Lisainfo: Pilleriine Kamenjuk, inimgeograafia nooremteadur (pilleriine.kamenjuk@ut.ee).

Posted in Uudised | Comments Off on Otsime oma töörühma analüütik-juristi

Tippteadlased kogunevad sel nädalal Tartus, et arutada geograafiliste suurandmete rakendamist ühiskonna nähtuste planeerimisel

27.-29. juunil toimub Tartus juba kuuendat korda mobiilsusuuringute konverents „Mobile Tartu 2018”, mis toob kokku üle 70 teadlase 24 riigist. Suurandmete ja asukohainfo roll tänapäeva ühiskonnas on muutunud üha olulisemaks. Uued andmeallikad võimaldavad saada täiendavat informatsiooni inimeste käitumise ja linnade toimimise kohta ning aitavad juurutada tarku lahendusi inimeste liikumise ja ühiskonnaprotsesside korraldamisel. Tartu ülikooli geograafia osakonna korraldatud konverentsil arutatakse mobiiltelefonipõhiste ja sotsiaalmeedia andmete kasutamisega seonduvaid teoreetilisi ja metodoloogilisi aspekte.

„Mobile Tartu 2018“ konverents keskendub mobiilsusandmete rakendamisele statistikas, targa linna ja transpordi arendamisel ning inimeste mobiilsuse uurimisel. Konverentsi käigus toimuvad ka välieksperimendid nutitelefoni GPS ja sotsiaalmeedia andmestike rakendamiseks. Mobiiltelefonid ja asukohainfo on väga olulised erinevate teenuste välja arendamisel. Üha enam omavalitsusi ja ettevõtteid integreerib enda taristusse nutikaid lahendusi ja kasutab andmepõhiseid otsustussüsteeme.

Konverentsi korraldustoimkonna juht, Tartu ülikooli geograafia osakonna teadur Siiri Silm toob välja mobiiltelefonidele tugineva andmekogumise olulisuse: „Inimesed muutuvad üha liikuvamaks, kuid statistikat suureneva mobiilsuse kohta väga palju ei ole. Siinkohal muutuvad oluliseks just uued andmekogumise võimalused nagu mobiilpositsioneerimine, nutitelefonipõhised GPS andmed ja asukohainfoga sotsiaalmeedia andmestikud, mis võimaldavad uurida täpsemalt inimeste liikumist ajas ja ruumis näiteks linnaregioonides toimuvat pendelrännet või piiriülest rännet.“

Interdistsiplinaarsel arutelul osalevad geograafid, sotsiaalteadlased ja arvutiteadlased. Konverentsi peaesinejad on professor Márton Karsai ENS Lyon ülikoolist, Matthew Zook Kentucky Ülikoolist ja Fabio Ricciato Eurostatist.

Konverents on hea võimalus tihendada ja luua uusi sidemeid mobiilsusandmetega tegelevate tippteadlastega üle maailma. Selle võimaluse lõi inimgeograafia professor Rein Ahas, kes käesoleva aasta alguses meie hulgast ootamatult lahkus. Professor Ahas pani aluse suurandmete põhistele mobiilsusuuringutele Tartu Ülikoolis ning konverentsi korraldamisega lõi ta erilise mobiilsusuurijate kogukonna, kes üle aasta Tartus kohtub. Meenutades Rein Ahast tema enda sõnadega: „Eks suured asjad hakkavad ikkagi peale suhetest, ja suhete loomine on kaasaja avatud maailmas kõige tasuvam investeering.“ (Maaleht, 08.07.2017, http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/hargmaisuse-geograafia-kellel-on-voodi-mitmes-riigis?id=78460627).

„Mobile Tartu 2018“ konverentsi toetavad Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA), Positium LBS, Smart City Lab ja Eesti Biokeskus. Mobiilsuse, transpordi ja targa linna sessioonide korraldamisel osalevad Euroopa kommunikatsioonide ja transpordiuuringute koostöövõrgustik NECTAR ja EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 rahastatud (toetuslepinguga nr 691883) SmartEnCity projekt. Konverentsi jooksul toimuvaid uurimiseksperimente aitavad läbi viia Positium LBS ja Helsingi Ülikooli Digital Geography Lab.

Lisainfo: Siiri Silm, geograafia osakonna teadur, tel: 5211646, e-post: siiri.silm@ut.ee

 

Posted in Uudised | Comments Off on Tippteadlased kogunevad sel nädalal Tartus, et arutada geograafiliste suurandmete rakendamist ühiskonna nähtuste planeerimisel

In Memoriam prof Rein Ahas

Ahas2016Eesti teadlaskonda on tabanud ränk kaotus. Pühapäeval, 18. veebruaril, suri vaid 51-aastasena ootamatult Tartu Ülikooli inimgeograafia professor Rein Ahas.

Professor Rein Ahas oli ideaalse geograafi kehastus – lõpetanud 1991. aastal Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja looduskaitse erialal, jätkas ta õpinguid magistrantuuris (lõpetas 1994) ja doktorantuuris ning kaitses 1999. aastal doktoriväitekirja “Eesti fenofaaside ruumiline ja ajaline varieeruvus”. Doktoritöö käigus panustas ta oluliselt nn rohelise laine teooriasse, mille aluseks on fenoloogiliste faaside liikumise iseloomustus põhjapoolkera looduses. Selle alusel avaldatud artikkel on enim tsiteeritud kogu valdkonnas, see on kujunenud klassikaliseks uurimuseks, mis sai 2007. aastal Ameerika Geograafia Assotsiatsiooni parima teaduspublikatsiooni auhinna. Aasta varem omistati prof Ahasele prominentne Prigogine’i medal erilise panuse eest ökosüsteemide fenoloogilise arengu uurimisse.

Pärast doktoritöö kaitsmist muutis prof Ahas aga kardinaalselt uurimistöö suunda – loodusgeograafiast inimgeograafiliste uurimisteni, tehes seda veelgi edukamalt kui eelmise suuna puhul. Vaatamata veel lühikesele ajale, mis tal uue suuna arendamisel kasutada oli, valiti ta 2006. aastal Tartu Ülikooli inimgeograafia professoriks. Selle teadussuuna edendamiseks nimetati prof Ahas Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professori ametikohale Tartu Ülikoolis aastail 2013–15.

Prof Ahas lõi koos oma meeskonnaga mobiiltelefonide positsioneerimisel põhineva metoodika, mis võimaldab ühiskonna ajalis-ruumilist käitumist ja inimeste tegevusruume senisest põhjalikumalt mõõta ning leida lahendusi väga paljudele ühiskonna ees seisvatele praktilistele plaanidele ja otsustele. Ta korraldas mitmeid edukaid rahvusvahelisi teadusseminare ja -konverentse.

Koostöös juhtivate maailma uurimisasutustega (Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA-s, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Šveitsis, Genti Ülikool Belgias, Tsinghua Ülikool ja mitmed teised uurimisasutused Hiina RV-s jt.) loodud reaalaja geograafia meetodit (nn SmartCity) rakendatakse järjest rohkem kogu maailmas. Seda tutvustas prof Ahas ka oma rohkete külalisprofessorina peetud loengusarjades üle maailma. Mitmed välisdoktorandid ja järeldoktorid on tulnud Tartusse seda temaatikat edasi õppima ja arendama.

Ootamatu ja kõigile sõnulseletamatult valus saatus katkestas selle eduloo, mida peavad nüüd jätkama Rein Ahase õpilased ja kolleegid. Targa ja kaalutletud looduskaitse aktivistina oli ta aktiivselt tegev nii Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi presidendina (1980. aastatel) ja Eesti Rohelises liikumises (1990. aastate algul). Rein oli innukas murdmaasuusataja, lumelaudur, kalamees ja külaelu arendaja Koorastes. Looduse ja kultuuri sügav sümbioos, mida Rein endas kandis, päädis ka mitmetes luuletustes ja laulusõnades. Sinu unustamatu “Unenäovabriku” müsteerium jääb meid veel kauaks lummama.

Puhka rahus, Rein.

Sind leinavad kolleegid ja sõbrad Tartu Ülikooli geograafia osakonnast

Posted in Uudised | Comments Off on In Memoriam prof Rein Ahas

Digitaalne revolutsioon

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu Eesistumise raames korraldati konverents „Embedding digital into societal challenges“, kus tutvustati Eesti teadlaste panust digiteemade arendamisel ja arutatati, kuidas saab digitaalsete teenustega toetada erinevate ühiskondlike probleemide ja väljakutsete lahendamist. Lisaks arutati, kuidas digiteemasid integreerida ELi teadus- ja arendustegevuse programmidesse.

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/digital-revolution-will-underpin-next-eu-research-programme-says

Posted in Uudised | Comments Off on Digitaalne revolutsioon

GPS andmete seminar 11.-12. september 2017 Tartus

11-12. september 2017 toimub Tartus GPS andmete seminar ja töötuba “Workshop on data processing and analytics of smartphone and GPS data”. Ürituse eesmärgiks on vahetada ideid ja välja töötada uusi meetodeid GPS andmete andmetöötluseks ja analüüsiks. Peaesinejateks on prof Noam Shoval (The Hebrew University of Jerusalem) ja prof Nico Van de Weghe (Ghent University).

 

Posted in Uudised | Comments Off on GPS andmete seminar 11.-12. september 2017 Tartus

Prof Matthew Zook annab loengu TÜ geograafia osakonnas

Külalisprofessor Matthew Zook Kentucky Ülikoolist annab loengu “Crowd-sourcing the Smart City: Big Geosocial Media Data, Ethics and Urban Governance” Tartu Ülikooli geograafia osakonnas (Vanemuise 46-327) 29.03.2017 kell 16.15.

Prof. Zook teadustöö uurib peamiselt infoühiskonna ruumilist korraldust, sotsiaalmeediat levikut ja kasutamist ning majandusgeograafiat.

Posted in Uudised | Comments Off on Prof Matthew Zook annab loengu TÜ geograafia osakonnas

Age Poom kaitses edukalt oma doktoritööd

2. märtsil 2017 kell kaitses Age Poom TÜ senati saalis oma doktoritööd ”Spatial aspects of the environmental load of consumption and mobility” (Tarbimisest ja mobiilsusest tuleneva keskkonnakoormuse ruumilised aspektid) ja omistas filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafia erialal.

Juhendajad: prof PhD Rein Ahas, PhD Kati Orru

Oponent: dots PhD Tuuli Toivonen (University of Helsinki)

Lühikokkuvõte: Doktoritöös uuritakse Eesti elanike liikumis- ja tarbimiskäitumisest tuleneva keskkonnakoormuse seoseid elu- või töökoha asukohaga. Seejuures vaadeldakse linnastumisega kaasnevat soodsat ja ebasoodsat mõju tarbimiskäitumise keskkonnakoormuse kujunemisele. Täpsemalt käsitletakse nii eluruumi, transpordi, toitumise kui ka muude kaupade ja teenuste tarbimisega seotud süsinikuheitmete ja ökoloogilise jalajälje jagunemist Eesti asustussüsteemi hierarhias. Analüüsis tuginetakse leibkonna eelarve uuringu andmestikule (Statistikaamet) ning gümnaasiumiõpilaste ja väikeettevõtete seas läbiviidud uuringule.

Inimeste tarbimisotsustusi ja kaasuvat keskkonnakoormust kujundavad tarbimisvõimaluste olemasolu ja kättesaadavus inimese tavapärases tegevuskeskkonnas. Seda ka juhul, kui eeldada leibkondade võrdseid sissetulekuid ja teisi sotsiaaldemograafilisi tunnuseid. Kõrgematesse hierarhiatasanditesse kuuluvad linnad koondavad endasse laiema spektri erinevaid tegevusi ja võimalusi, pakutavaid kaupu ja teenuseid. Selle tulemusena on Tallinnas, Tartus, Pärnus ja nende linnade tagamaal elavatel inimestel suurema keskkonnakoormusega tarbimismuster kui madalamatesse hierarhiatasanditesse kuuluvate asustusüksuste elanikel.

Seevastu Ida-Viru regionaalsete tööstuslinnade elanike tagasihoidlik tarbimis- ja liikumiskäitumine põhjustab konkurentsitult kõige madalama keskkonnakoormuse Eesti elanike hulgas. Siin avalduvad linnade kompaktsusest tulenevad eelised energiakasutuse ja transpordi valdkonnas, samas on nende tööstuslinnade eripärane arengulugu, majandusstruktuur, piiratud eneseväljendusvõimalused, keskkonnaproblemaatika ja vähesed sotsiaalsed sidemed ümbritsevate aladega pärssinud nende linnade arenemist tänapäevasteks aktiivset eluviisi võimaldavateks keskusteks.

Sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tasakaalustatud ühiskonnakorralduse saavutamiseks on seega vajalik jõuda teadliku ja läbimõeldud ruumipoliitikani nii iga linnastu kui ka terve riigi tasandil.

Posted in Uudised | Comments Off on Age Poom kaitses edukalt oma doktoritööd

Kutse ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Livable City Forum Tartu

Tartu Ülikooli geograafia osakonnal ja Tartu linnavalitsusel on hea meel Teid kutsuda osalema ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Tartu Ülikooli aulas 7. märtsil 2017. Tegemist on Interregi projekti Live Baltic Campus kolmanda linnafoorumiga, kus koostöös teiste Läänemere-äärsete riikide ülikoolilinnadega (Riia, Helsingi, Turu, Stockholm, Uppsala) otsitakse vastust küsimustele, millised on ülikoolihoonete paigutamise printsiibid ja suhted linnaruumiga, kuidas on ülikoolidega seotud inimeste ränne ja loovmajandus ning millised on ülikoolimaastiku seosed keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väärtustega linnas.

Palume registreeruda foorumile hiljemalt 27. veebruaril siin. Üritus toimub inglise keeles ja on tasuta.

14.00-17.30

Spatial development principles of universities @ University main Building, Assembly Hall, Ülikooli 18, Tartu

14:00

Opening, Erik Puura, Vice Rector, Tartu University, Estonia

14:15

Frank Witlox, Professor, Ghent University, BelgiumWalk the liveable city. On travel behaviour, lifestyles, and sustainable urban mobility

14:45

Michael Hebbert, Professor, University College London, UKCity and Campus: how learning rediscovered its urban roots

15:15

Rein Ahas, Professor, Tartu University, EstoniaCampus, creative jobs, and urban mobility

15:35

Coffee break

16:05

Johan Colding, Associate Professor, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, SwedenUniversity and resilient urban environment

16:25

Karl Samuelsson, PhD candidate, University of Gävle, SwedenEfficient or livable? – ­A paradox for creating sustainable urban environments

16:45

Panel discussion

7. märtsi sessioon on üks osa kahepäevasest üritusest Livable City Forum Tartu, mis hõlmab lisaks ka Tartu linna ja Tartu Ülikooli ruumilise arengu koostöö sessiooni ning mobiilsete meetodite rakendamise töötuba ruumiplaneerimises. Huvilistel on võimalus osa võtta ka kogu kahepäevasest programmist, kasutades foorumi kodulehel toodud registreerumislinki.

Kontakt: Kristi Post, kristi.post@ut.ee

Tartu Ülikooli geograafia osakond

TÜ_logod_17122015_ring_sinineTartu LV logo

 

 

Logod kokku lai

 

Posted in Uudised | Comments Off on Kutse ülikoolide ruumilise planeerimise foorumile Livable City Forum Tartu