Loengukursused

Loengukursused, mille õpetamisel osaleme:
LOOM.02.236 - Inimgeograafia alused
LOOM.02.207 – Geograafia uurimissuunad ja meetodid
LOOM.02.073 – Inimgeograafia uurimismeetodid
LOOM.02.110 – Linnaplaneerimise projekt
LOOM.02.113 – Regionaalplaneerimise projekt
LOOM.02.162 - Keskkonnajuhtimine ja keskkonnaaudit
LOOM.02.164 – Keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamine
LOOM.02.271 – Keskkonnamõju hindamise praktikum
LOOM.02.168 - Teadustöö alused
LOOM.02.176 - Bioklimatoloogia
LOOM.02.119 - Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia geograafia ja                  mobiilpositsioneerimine
LOOM.02.258 – Geograafia, kommunikatsioon ja ruumiline mobiilsus
LOOM.02.331 - GIS, kaardid ja ruumianalüüs linnaplaneerimises
LOOM.02.330 – Sotsiaal-ruumilised muutused üleminekuühiskondade linnades
LOOM.02.328 – Linnasüsteemide majandusgeograafia
LOOM.02.347 – Linnaplaneerimise alused
LOOM.02.341 – Demograafia ja sotsiaalne linnageograafia
LOOM.02.217 – Doktorikursus inimgeograafias ja regionaalplaneerimises
LOOM.02.153  - Statistiline andmetöötlus