Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

2017/2018 õppeaastal avatakse Tartu Ülikooli geograafia osakonnas uus inglisekeelne magistriõppekava: “Linnastunud ühiskonna geoinformaatika” (Geoinformatics for Urbanised Society) , mille eesmärk on ette valmistada ruumiandmete töötlemise ja analüüsimise pädevusega spetsialiste omavalitsuste, riigiasutuste, planeerimisettevõtete ja teiste ruumiandmetega töötavate ettevõtete ning teadusasutuste jaoks.

Rohkem infot:

http://www.geograafia.ut.ee/et/oppimine/linnastunud-uhiskonna-geoinformaatika (eesti keeles)

www.ut.ee/gis (inglise keeles).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *