Üliõpilasele

2017/2018 õppeaastal avatakse Tartu Ülikooli geograafia osakonnas uus inglisekeelne magistriõppekava: “Linnastunud ühiskonna geoinformaatika” (Geoinformatics for Urbanised Society) , mille eesmärk on ette valmistada ruumiandmete töötlemise ja analüüsimise pädevusega spetsialiste omavalitsuste, riigiasutuste, planeerimisettevõtete ja teiste ruumiandmetega töötavate ettevõtete ning teadusasutuste jaoks.

Lisaks on avatud ka ingliskeelne kursuse moodul: Urban Planning: Changing Cities and ICT (16 EAP), mis kestab veebruar-mai 2017.