Tunnustus Mobiilsuslabori tööle IKT välishindamisel

“Geograafia osakonna inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli uurimisgruppi tunnustati kõrge rahvusvahelise teadustöö eest mobiilpositsioneerimise arendamisel. Raporti hinnangul on töögrupi kasutada unikaalsed mobiilsed andmekogud, et teha uusi avastusi inimeste liikuvuses. Kuigi uurimisgrupi fookus on geoteadustel, tõstis komisjon esile grupi tegevuse mõju, mida IKT-ga seotud uurimistöö valdkonnale on andnud.”

http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-paistis-ikt-valishindamise-raportis-positiivselt-silma

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.