Inimesed

 

IMG_7590Rein Ahas  professor, PhD
 
Uurimisrühma looja
 
 
 
 
 

Frank Witlox – professor, PhD
Uurimisrühma rahvusvaheline juht

Külalisprofessor Ghenti Ülikoolist (BEL)
frank.witlox@ugent.be

 
IMG_7478
Siiri Silm – teadur, PhD

Uurimisrühma juhi kohusetäitja

Etniline segregatsioon, mobiilpositsioneerimine, linnauuringud, aastaajalised nähtused, ruumistatistika, GIS
siiri.silm@ut.ee
 

IMG_7510Anto Aasa teadur, PhD

Analüüsid, GIS, kaardid, ruumistatistika, mobiilpositsioneerimine, kliimamõjud, fenoloogia
anto.aasa@ut.ee
www.geo.ut.ee/aasa

IMG_7548

Age Poom– lektor, PhD

Keskkonnamõjud, lõpptarbimise keskkonnakoormus ja ökoloogiline jalajälg, keskkonnajuhtimine
age.poom@ut.ee

 

IMG_7793Margus Tiru – MSc
 
Veebipõhised seirekeskkonnad, turismigeograafia analüüsid, turistide sihtkohalojaalsus
margus.tiru@positium.com
 
 

IMG_7754Erki Saluveer – MSc

Mobiilsusuuringud, geoinfosüsteemid, asukohapõhised teenused, mobiilpositsioneerimine, ruumiandmebaasid
erki.saluveer@positium.com

 

IMG_7721Laura Altin – doktorant
 
Turismigeograafia ja sihtkohaturundus
laura662@gmail.com
 

 

Pilt_pilleriine (3)Pilleriine Kamenjuk – doktorant, nooremteadur
 
Elukohavahetused ja sellega seotud igapäevaste ruumiliste käitumismustrite muutumine
pilleriine.kamenjuk@ut.ee
 

 

Anniki PuuraAnniki Puura – doktorant, nooremteadur
 
Sotsiaalsed võrgustikud ja reisikäitumine
anniki.puura@ut.ee

 

 
 
Janika uusJanika Raun – doktorant, nooremteadur
 
Turismisihtkoha määratlemine külastajate ajalis-ruumilise käitumise alusel
janika.raun@ut.ee
 
 
VeronikaVeronika Mooses – doktorant, nooremteadur
 
Etnilised erinevused inimeste ajalis-ruumilises käitumises
veronika.mooses@ut.ee
 

 

fotoelu_61Kristi Post – MSc
 
Inimgeograafia tehnik
kristi.post@ut.ee