Inimesed

 

IMG_7590Rein Ahas - professor, PhD
Töögrupi juht
Teaduste Akadeemia uurija-professor
Meetodid, analüüsid, mobiilpositsioneerimine, aastaajad
Tel +372 50 35 914
rein.ahas@ut.ee
IMG_7510Anto Aasateadur, PhD
Analüüsid, GIS, kaardid, ruumistatistika, mobiilpositsioneerimine, kliimamõjud, fenoloogia
anto.aasa@ut.ee

 

IMG_7478
Siiri Silm - teadur, PhD
Etniline segregatsioon, linnauuringud, aastaajalised nähtused, ruumistatistika, GIS
siiri.silm@ut.ee

 

 

IMG_7548Age Poom - PhD, keskkonnakaitse lektor
Keskkonnamõjud, lõpptarbimise keskkonnakoormus ja ökoloogiline jalajälg, keskkonnajuhtimine
age.poom@ut.ee

 

Matthew_Zook11Matthew Zook - professor, PhD
Külalisprofessor Kentucky Ülikoolist (USA)
zook@uky.edu

 

 

Witlox

Frank Witlox - professor, PhD
Külalisprofessor Ghenti Ülikoolist (BEL)
frank.witlox@ugent.be
IMG_7793
Margus Tiru - doktorant
Veebipõhised seirekeskkonnad, turismigeograafia analüüsid, turistide sihtkohalojaalsus
margus.tiru@positium.com
IMG_7754Erki Saluveer -  doktorant
Mobiilsusuuringud, geoinfosüsteemid, asukohapõhised teenused, mobiilpositsioneerimine, ruumiandmebaasid
erki.saluveer@positium.com

 

 

IMG_7650

Kati Teppo – doktorant
Turismigeograafia, ürituste tagamaad
kati.teppo16@gmail.com
IMG_7721Laura Altin - doktorant
Turismigeograafia ja sihtkohaturundus
laura.altin@positium.com
Pilt_pilleriine (3)Pilleriine Kamenjuk - doktorant
Elukohavahetused ja sellega seotud igapäevaste ruumiliste käitumismustrite muutumine
pilleriine.kamenjuk@ut.ee
Anniki PuuraAnniki Puura - doktorant, nooremteadur
Sotsiaalsed võrgustikud ja reisikäitumine
anniki.puura@ut.ee

 

Janika uusJanika Raun - doktorant, nooremteadur
Turismisihtkoha määratlemine külastajate ajalis-ruumilise käitumise alusel
janika.raun@ut.ee

mattias   

Mattias Linnap - doktorant (University of Cambridge)
infotehnoloogia spetsialist
mattias@linnap.com
VeronikaVeronika Mooses - doktorant
veronika.mooses@ut.ee
fotoelu_61Kristi Post - MSc
Inimgeograafia tehnik
kristi.post@ut.ee